VZDĚLÁVÁNÍ 2022-2023

Komplexní dvouletý vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

NÍŽE SE PODÍVEJTE NA HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH MODULŮ A STÁHNĚTE SI INFORMAČNÍ LETÁK.  NEZAPOMEŇTE SE REGISTROVAT.


Registrace na moduly je ukončena. Do konce června budou zveřejněny podrobnosti vzdělávacího modulu pro rok 2024. Ten se bude konat v Praze.

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Grand

Lektoři:

Roman Badík, Radka Báčová, Martin Bunček, Otakar Fojt, Martin Fusek, Kateřina Hartvichová, Táňa Hálová Perglová, Pavla Hubálková, Vojtěch Chloupek, Eva Janouškovcová, Michal Jordán, Lukáš Kačena, Matej Kliman, Martina Kurfirstová, Pavel Loutocký, Matěj Machů, Tomáš Mozga,  Michal Pazour, Michal Petr, Martina Pokorná, Martin Rychlík, Karel Zuska a další

Cena za jeden dvoudenní vzdělávací modul pro 1 osobu je 10 tisíc Kč + DPH. Cena zahrnuje kurzovné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v jednolůžkovém pokoji na jednu noc.


Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací poskytuje unikátní
vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů
v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných
komerčních kurzů.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky
na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné
výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných
organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou
VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu
technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce
subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem
nezávislé. Celý program je realizován v průběhu dvou let, a to jeden modul v rozsahu dvou
dnů (úterý a středa). První modul vzdělávacího programu začíná vždy v dubnu každého
roku. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery
z veřejné a soukromé sféry a přednášejí osvědčení špičkoví lektoři. Počet účastníků
každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20
z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce
a prezentace výstupů
. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou
nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu kromě špičkových
lektorů a interaktivní formy je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky
z různých institucí a různých částí České republiky.

Každý modul je velmi intenzivní a náročný z hlediska plného zapojení účastníků po celou
dobu konání. Získané znalosti jsou průběžně ověřovány a testovány. Účastníci za úspěšné
absolvování modulu obdrží certifikát.


V případě zájmu můžete všechny moduly absolvovat v rámci programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).


Kontaktní informace:

  • vzdelavani@alevia.cz
  • 607 908 035 - Aleš Vlk