Modul 7: Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI 

24. - 25. 1. 2023

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Základní principy spolupráce s aplikační sférou
 • Právní rámec spolupráce
 • Bariéry a jejich překonávání
 • Podpora spolupráce

Základní otázky

 • Jaké jsou hlavní formy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou?
 • Na jaké právní aspekty spolupráce si dát pozor?
 • Proč a kde spolupráce dobře funguje?
 • Jaké jsou hlavní bariéry a jak můžeme spolupráci podpořit?
 • Jak nastavit formy spolupráce a jak se prezentovat vůči aplikační sféře?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 24. 1. 2023

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 25. 1. 2023

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Matej Kliman

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP (Pre-commercial Procurement). V současné době působí jako externí konzultant.


Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk