Modul 7: Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI 
19. - 20. 1. 2021

Místo konání: 

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov 

Témata

 • Základní principy spolupráce s aplikační sférou
 • Bariéry a jejich překonávání
 • Podpora spolupráce
 • Právní rámec spolupráce

Základní otázky

 • Jaké jsou hlavní formy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou?
 • Proč a kde spolupráce dobře funguje?
 • Jaké jsou hlavní bariéry a jak můžeme spolupráci podpořit?
 • Jak nastavit formy spolupráce a jak se prezentovat vůči aplikační sféře?
 • Na jaké právní aspekty spolupráce si dát pozor?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 19. 1. 2021

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 20. 1. 2021

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 17:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Vojtěch Nosek

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti UNICO.AI, která se zabývá propojováním univerzitní a firemní sféry a přenosem akademických znalostí do praxe. Vystudoval geografii na Univerzitě Karlově a University of British Columbia. Zabýval se technologickým transferem na Českém vysokém učení technickém v Praze a působil také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk