E-MODULY

Povídání s lektory, podkladové materiály, testy k procvičení

Nabízíme unikátní on-line vzdělávání určené akademickým pracovníkům a pracovnicím, mladým vědeckým pracovníkům, managementu výzkumných organizací a také administrativním pracovníkům včetně těch, kteří se pohybují v oblastech spolupráce s aplikační sférou a transferu znalostí a technologií.

Práce s e-moduly je velmi jednoduchá - přes registrační formulář si e-modul objednáte, my vám příslušné moduly zpřístupníme a můžete se hned vzdělávat! A to v době, kdy máte čas, kdy vás to bude bavit. Nemusíte čekat na termín. Máte 14 dní na shlédnutí každého e-modulu. A když to nestihnete, tak vám termín bez problému prodloužíme.

Níže si můžete prohlédnout ukázku toho, jak jsme pojali přednášková videa.

Obsah e-modulů vychází z dlouhodobé zkušenosti společnosti alevia se školením a vzděláváním pro danou cílovou skupinu a především ve spolupráci s našimi dlouhodobými lektory.

Skladba e-modulu je vždy stejná.

 • Rozhovor moderátora s lektorem (video) - délka 4 x 8 až 12 minut
 • Podkladový materiál (čtení)
 • Odkazy na ostatní relevantní veřejně přístupné materiály
 • Kontrolní otázky - cca 6 až 8 otázek pro zopakování celé problematiky
Po úspěšném splnění všech podmínek e-modulu dostane účastník certifikát. Je vystaven na danou oblast a rozsah modulu včetně domácí přípravy je cca čtyři hodiny.

Prvních 14 modulů je tematicky rozděleno do tří oblastí:
 • právní rámec výzkumu, vývoje a inovací
 • spolupráce, transfer znalostí a technologií, komercializace
 • duševní vlastnictví a jeho ochrana

Stručný obsah kurzů najdete níže.


Cena je 2000 Kč plus DPH za jeden modul.


PRÁVNÍ RÁMEC VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

1.1. Právní rámec výzkumné organizace / Karel Zuska

 • Pojem výzkumné organizace
 • Korporátní postavení výzkumné organizace - VVŠ, v.v.i., výzkumné organizace ostatního typu
 • Přehled jednotlivých oblastí právní regulace
 • Principy veřejného a soukromého práva

1.2. Veřejná podpora ve zkratce / Karel Zuska

 • Principy hospodářské soutěže
 • Pojem veřejné podpory
 • Právní rámec veřejné podpory ve výzkumu a vývoje
 • Nepřímá veřejná podpora - na co by si měla dát výzkumná organizace pozor

1.3. Veřejná podpora pro pokročilé / Matej Kliman

 • Úvod - hlavní principy, které jsou důležité pro výzkumnou organizaci
 • Co je předmětem Rámce společenství
 • Jaké jsou činnosti nehospodářské povahy?
 • Hospodářské činnosti

1.4. Veřejné zakázky ve zkratce / Karel Zuska

 • Regulace veřejného zadávání
 • Základní principy
 • Specifičnost výzkumu a vývoje
 • Na co si dát především pozor

1.5. Postavení příjemce a poskytovatele dotací / Karel Zuska

 • Jaké právní předpisy jsou důležité
 • Jaké je postavení příjemce a poskytovatele
 • Základní principy
 • Kdy, proč a jak se bránit

SPOLUPRÁCE, TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ, KOMERCIALIZACE

2.1. Spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou / Matej Kliman

 • Co vše může mít spolupráce a jaké jsou právní formy
 • Transfer znalostí a technologií jako kategorie spolupráce
 • Výhody spolupráce - proč spolupracovat
 • Překážky spolupráce a jak je překonat

2.2. Smluvní výzkum / Matej Kliman

 • Co je to vůbec smluvní výzkum?
 • Jaké právní regulace se na něj vztahuje
 • Smluvní výzkum a veřejná podpora
 • Smluvní výzkum a vznik a ochrana duševního vlastnictví

2.3. Kolaborativní výzkum / Matej Kliman

 • Jak se liší kolaborativní výzkum od smluvního výzkumu
 • Financování kolaborativního výzkumu
 • Kolaborativní výzkumu a veřejná podpora
 • Kolaborativní výzkum a vznik a ochrana duševního vlastnictví

2.4. Transfer technologií a znalostí ve zkratce / Matej Kliman

 • Co je vůbec transfer, kde najdeme definice
 • Transfer v užším a širším slova smyslu
 • Na co si dát při transferu z výzkumné organizace do aplikační sféry pozor
 • Jak jsme na tom v současnosti s transferem v Česku

2.5. Spin-off společnosti / Matej Kliman

 • Co je a není spin-off společnost, pravé a nepravé spin-offy
 • Základní právní rámec, podpora vzniku v ČR
 • Spin-off a veřejná podpora
 • Spin-off a střet zájmů

2.6. Spin-off společnosti pro pokročilé / Matej Kliman

 • Základní principy, opakování - pravé a nepravé
 • Co udělat před zakládáním
 • Založení společnosti
 • Na co si dát pozor při provozu


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO OCHRANA

3.1. Duševní vlastnictví výzkumné organizace / Matěj Machů 

 • Co je vůbec duševní vlastnictví - nehmotné statky, nehmotný majetek
 • Rozdíl mezi přístupem ve firmách a ve výzkumných organizacích - výsledky výzkumu a vývoje versus způsoby ochrany
 • Know-how ve výzkumné organizaci
 • Komu patří duševní vlastnictví

3.2. Ochrana duševního vlastnictví ve výzkumné organizaci / Matěj Machů

 • Smysl výzkumné organizace - publikování versus ochrana
 • Jaké jsou možnosti ochrany - utajení x formální ochrana
 • Možnosti ochrany a principy - autorské versus průmyslové, teritorialita
 • Instituce a základní předpisy

3.3. Průmyslové právo ve zkratce / Matěj Machů

 • Co je to průmyslové právo
 • Kdy a jak ho používat
 • Patent versus užitný vzor
 • Ochranné známky a průmyslové vzory


KONTAKT: emoduly@alevia.cz