GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník vzdělávacího kurzu podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nezbytné pro organizaci účasti na vzdělávacích kurzech.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zákonné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

1. Data a jejich využití

alevia s. r. o. jakožto Poskytovatel zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

  • Objednání služeb - pro zpracování objednávky a komunikaci s uživatelem zpracovává následující údaje: jméno, příjmení, e-mail.
  • Zajištění funkčnosti on-line služeb - pro zajištění plné funkčnosti objednaných služeb a usnadnění práce s nimi zpracováváme tyto údaje: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, IP adresa počítače atd.
  • Nabídky zboží a služeb - údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) jsou používány pro reklamní účely, tj. pro informace o kurzech z nabídky. Tyto údaje budou využívány pouze v rozsahu povoleném zákonem (ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti) nebo na základě uděleného souhlasu.,
  • Cookies - pro účely zlepšení on-line služeb jsou využívány soubory cookies. Jedná se o malé soubory sloužící k identifikaci uživatelů a zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů případně k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení prohlížeče.

Výše uvedené údaje jsou zpracovány po dobu aktivní objednané služby a po dobu pěti let od ukončení objednané služby, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu pěti let od udělení souhlasu.

2. Zabezpečení dat

Využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení dat jsou také pravidelně kontrolovány. Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.

3. Práva subjektů

V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu je možné kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emoduly@alevia.cz