LETNÍ ŠKOLA PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 

Společně čelíme výzvám

27. - 29. SRPNA 2024, HOTEL ANTOŇ, TELČ


CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pracovníkům a pracovnicím veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je podobně jako v minulých letech zaměřen na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, proděkany / proděkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a děkana a ostatní vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol.

TÉMA

Vysoké školy a jejich okolní společnost prochází v posledních letech bezprecedentním obdobím, ve kterém čelí kromě následků pandemie COVID-19 také zvýšeným nákladům v důsledku ekonomických a politických událostí včetně válečného konfliktu na Ukrajině. Situace má dopad jak na instituce a jejich součásti, tak především na jednotlivce - akademické pracovníky, administrativní pracovníky a studenty.

Vysoké školy se musí v první řadě vyrovnávat se změnami legislativního prostředí - budou se muse vyrovnávat s novelou vysokoškolského zákona, s novelou zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který více reflektuje transfer technologií a znalostí, a také se připravuje samostatný zákon o hodnocení kvality ve vysokém školství. Nový trend, s důrazem na zvyšování kvality výuky, nastartoval také Národní akreditační úřad.

Vysoké školy, stejně jako většina jiných oblastí života, čelí snižování finančních prostředků, se kterými se musít vyrovnávat zvýšením efiktivity svých činností, optimalizací lidských zdrojů a hledání dodatečných prostředků. 

Dále čelí vysokoškolský sektor mohutnému technologickému rozvoji včetně využívání nástrojů umělé inteligence (AI), nástupu generace studentů s různými předpoklady, návyky a očekáváními, a v neposlední řadě s dynamicky se měnícím pracovním trhem.

Po více než 30 letech porevuloční historie začínáme hodnotit, jaké přináší výhody a nevýhody bezprecedentní důraz na autonomii vysokoškolského sektoru na státu kombinovaný s vysokou nezávislostí jednotlivých fakult. Jak najít optimální dělbu pravomocí mezi rektorátní pracoviště a fakulty? Co je výhodné centralizovat (z různých důvodů) a kde je naopak vhodná vysoká míra autonomie? Jak se můžeme poučit ze zkušeností, kterými si už jiné vysoké školy prošly? 

Letní škola bude stejně jako v minulých letech koncipována především jako sdílení dobré a špatné praxe jednotlivých účastníků a diskuse se zajímavými hosty.

FACILITACE

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), dále jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vysokoškolskou vzdělávací politiku a politiku výzkumu a vývoje. Od podzimu 2022 je proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 


HOSTÉ

Karolína Gondková | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tomáš Fliegl | Národní akreditační úřad

Pavel Doleček | Úřad vlády

Jiří Nantl | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ladislav Janíček | Vysoké učení technické v Brně

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu účastníků. 


CENA

Early birds (registrace do 30. 4. 2024)

14 000,- Kč plus DPH

Cena po 30. 4. 2024

16 000,- Kč plus DPH

V ceně jsou zahrnuty podkladové materiály, stravování a ubytování na jednolůžkových pokojích.


Omlouváme se, ale kapacita Letní školy je vyčerpána. V případě zájmu pište prosím na e-mailovou adresu vzdelavani@alevia.cz


PROGRAM

Úterý 27. 8. 2024

10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa 28. 8. 2024

9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek 29. 8. 2024

9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY

  • Jedinečná vzdělávací akce pro pracovníky veřejných vysokých škol
  • Účastníci z celého Česka
  • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
  • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
  • Diskuse, skupinové práce
  • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
  • Sdílení dobré a špatné praxe
  • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
  • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
  • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit