LETNÍ ŠKOLA 2018

Na konci srpna 2018 pořádáme další ročník úspěšné letní školy v Třešti u Jihlavy.

V letošním roce pořádáme dva termíny letní školy. Od 21. do 23. srpna bude probíhat letní škola určená pro pracovníky ve výzkumu a vývoji v manažerských pozicích, vedoucí výzkumných skupin nebo manažery výzkumných infrastruktur z výzkumných organizací. Zaměřena bude na právní aspekty řízení VaV, projektové řízení a strategické řízení VaV.

V termínu od 28. do 30. srpna pořádáme letní školu pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol, která se bude tematicky věnovat právním novinkám, publicitě a práci s médii a internacionalizaci ve vysokém školství.

21. - 23. 8. 2018, Třešť u Jihlavy

Kapacita letní školy byla naplněna.

V případě vážného zájmu nás kontaktujte na adrese vzdelavani@alevia.cz.

28. - 30. 8. 2018, Třešť u Jihlavy

Kapacita letní školy byla naplněna.

V případě vážného zájmu nás kontaktujte na adrese vzdelavani@alevia.cz.


Podívejte se na fotografie a reference z minulých ročníků: