LETNÍ ŠKOLA

Na konci srpna pořádáme v Telči pravidelné letní školy pro vysoké školy a výzkumné organizace