LETNÍ ŠKOLA

Na konci srpna pořádáme v Telči pravidelné letní školy pro vysoké školy a výzkumné organizace

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol

27. - 29. srpna 2024

Hotel Antoň, Telč

Registraci spustíme v březnu, termín si můžete již rezervovat ve svých kalednářích.