LETNÍ ŠKOLA

Od roku 2013 organizujeme pravidelné letní školy na různá témata

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2021

úterý - čtvrtek, 24. - 26. srpna 2021, Telč

Téma:

 • Jak řídit sebe a ostatní v době postcovidové?
 • Work-life balance, self-leadership

Lektoři a hosté: Jaroslav Salva, Karolína Gondková, Markéta Černá

Letní škola pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací 2021

úterý - čtvrtek, 17. - 29. srpna 2021, Telč

Téma:

 • Spolupráce s aplikační sférou

Lektoři a hosté: Matěj Kliman, Tomáš Mozga

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2020

úterý - čtvrtek, 25. - 27. srpna 2020, Telč

Téma:

 • Dynamická strategická rozvaha
 • Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021+ 

Lektoři a hosté: Ivan Fišera, Jaroslav Salva, Karolína Gondková, Petr Dvořák, Jiří Nantl 


Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací 2020

úterý - čtvrtek, 18. - 20. srpna 2020, Telč

Téma:

 • Komunikace vědy & popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje

Letkoři a hosté: Martin Rychlík, Martina Kurfirstová, Tomáš Mozga


Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2019

úterý - čtvrtek, 27. - 29. srpna 2019, Telč

Program:

 • 27. 8. 2019 - Řízení, procesy, předávání informací a motivace
 • 28. 8. 2019 - Projektové řízení a jeho principy: celodenní simulační hra
 • 29. 8. 2019 - Strategický výhled vysokého školství: moderovaný workshop

Letkoři a hosté: Jaroslav Salva, Jiří Krátký, Jan Doležal, Karolína Gondková, Jiří Nantl, Petr Dvořák


Letní škola pro manažery výzkumných organizací a zástupce center transferu technologií 2019

úterý - čtvrtek, 20. - 22. srpna 2019, Telč

Program:

 • 20. 8. 2019 - Projekty výzkumu a vývoje a ochrana duševního vlastnictví, jeho oceňování a transfer
 • 21. 8. 2019 - Výzkumné projekty:celodenní simulační hra
 • 22. 8. 2019 - Strategický výhled VaV: moderovaný workshop

Lektoři a hosté:  Karel Čada, Matej Kliman, Karel Zuska, Jan Stejskal, Otakar Fojt, Tomáš Mozga, Martin Bunček, Rut Bízková


Letní škola: veřejné vysoké školy v roce 2018

úterý - čtvrtek, 27. - 29. srpna 2018, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 27. 8. 2018 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce (Karel Zuska)
 • 28. 8. 2018 - Média, mediální obraz vysokých škol, krizová komunikace (Martin Rychlík, Otakar Fojt)
 • 29. 8. 2018 - Mezinárodní spolupráce, strategické záměry MŠMT (Karolína Gondková, Jakub Tesař)

Letní škola pro manažery výzkumných organizací 2018

úterý - čtvrtek, 21. - 23. srpna 2018, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 21. 8. 2018 - Právní rámec výzkumu a vývoje v ČR (Matej Kliman)
 • 22. 8. 2018 - Projektové řízení a jeho principy (Jiří Krátký, Jan Doležal)
 • 23. 8. 2018 - Strategické řízení VaV, rozvoj lidských zdrojů (Jiří Nantl)

Letní škola 2017: Vysoké školy před novelou a po novele
Rok po novele - výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2017

úterý - čtvrtek, 29. - 31. sprna 2017, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 29. 8. 2017 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce
 • 30. 8. 2017 - dopoledne: Internacionalizace a příklady mezinárodní spolupráce ve vysokém školství
 • 30. 8. 2017 - odpoledne: Hodnocení kvality & akreditace - problematické oblasti
 • 31. 8. 2017 - Rozpočet veřejné vysoké školy, financování projektů

Letní škola 2016: Vysoké školy před novelou a po novele
Hlavní změny a výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2016

úterý - čtvrtek 23. - 25. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 23. 8. 2016 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce
 • středa 24. 8 2016 - Novela vysokoškolského zákona a dopady na veřejné vysoké školy
 • čtvrtek 25.8. 2016 - Rozpočet vysoké školy, financování projektů

Letní škola 2014: Výzkum, vývoj a inovace

26. - 29. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 26. 8. 2014 - Právní rámec v oblasti výzkumu, vývoje a inovací od 1. 1. 2014
 • středa 27. 8 2014 - Financování VaV a programy podpory, administrace projektů
 • čtvrtek 28.8. 2014 - Hodnocení a financování VaV
 • pátek 29.8. 2014 - Prezentace jednotlivých účastníků

Letní škola 2013: Výzkum, vývoj a inovace

27. - 30. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 27. 8. 2013 - Úvod do právní problematiky VVI
 • středa 28. 8 2013 - Ochrana duševního vlastnictví, komercializace výstupů VaV
 • čtvrtek 29. 8. 2013 - Rekodifikace občanského a obchodního práva od 1. 1. 2014
 • pátek 30. 8. 2013 - Minimum pracovněprávních vztahů

Ohlasy:

Přidanou hodnotou lektorů Letní školy alevia je schopnost přednášet tak, aby výklad předmětného tématu byl pochopen ve své celistvosti i těmi, kteří se ocitli na manažerské pozici fakultní či univerzitní úrovně a ne vždy v danou chvíli mají k tomu patřičné teoretické či praktické zkušenosti. Doporučila bych tento typ letní školy povinně všem, kteří se dostali na manažerskou pozici na vysoké škole. Těm, kteří mají rádi analytické výklady a příklady z praxe. A také těm, kteří mají občas pocit osamoceného "vojáka v poli" se svými odbornými názory. Aktéři vám ukáží, že to tak není a nabydete zpět dojmu svého zdravého úsudku a sebevědomí.

Jitka Jašková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)


Letní škola v.v.i. pro mě byla velice přínosnou akcí, ze které jsem si odvezla spoustu nových informací, ale i užitečných rad a nápadů. Hodně jsem ocenila praktické zaměření akce a její přátelskou atmosféru. Skvělá byla i výměna zkušeností s ostatními účastníky letní školy, především v oblasti realizace projektů financovaných z operačních programů. Účast na letní škole mohu jen doporučit.

Tereza Veselá (Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání)


Letní škola 2013 - Dojmy pouze pozitivní - kvalitní workshop pro každého, kdo chce vědět víc o veřejných prostředcích ve vědě a výzkumu. Odborníci na svém místě, různé úhly pohledu, sdílení zkušeností a setkání se spoustou zajímavých lidí, jak ze strany přednášejících, tak ze strany účastníků. Zjištění, že na řešení operačních programů a jejich záludností nejste sami. Intenzivní pracovní program vyvážený aktivitami ve volném čase. Těším se na letošní pokračování.

Pavla Kramlová (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)


Letní škola právního minima 2013 byla velmi přínosná i pro promované právníky; zejména skvělé přednášky dr. Melzera a dr. Zuskové o nové právní úpravě od 1. 1. 2014.

Linda Lososová (Univerzita Pardubice)