LETNÍ ŠKOLA

Od roku 2013 organizujeme pravidelné letní školy na různá témata

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2022

úterý - čtvrtek, 16. - 18. srpna 2022, Telč

Téma:

 • Spolupráce s aplikační sférou nejen pohledem práva

Lektoři a hosté: Karel Zuska, Matej Kliman, Karolína Gondková, Otakar Fojt

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2021

úterý - čtvrtek, 24. - 26. srpna 2021, Telč

Téma:

 • Jak řídit sebe a ostatní v době postcovidové?
 • Work-life balance, self-leadership

Lektoři a hosté: Jaroslav Salva, Karolína Gondková, Markéta Černá

Letní škola pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací 2021

úterý - čtvrtek, 17. - 29. srpna 2021, Telč

Téma:

 • Spolupráce s aplikační sférou

Lektoři a hosté: Matěj Kliman, Tomáš Mozga

Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2020

úterý - čtvrtek, 25. - 27. srpna 2020, Telč

Téma:

 • Dynamická strategická rozvaha
 • Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021+ 

Lektoři a hosté: Ivan Fišera, Jaroslav Salva, Karolína Gondková, Petr Dvořák, Jiří Nantl 


Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací 2020

úterý - čtvrtek, 18. - 20. srpna 2020, Telč

Téma:

 • Komunikace vědy & popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje

Letkoři a hosté: Martin Rychlík, Martina Kurfirstová, Tomáš Mozga


Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol 2019

úterý - čtvrtek, 27. - 29. srpna 2019, Telč

Program:

 • 27. 8. 2019 - Řízení, procesy, předávání informací a motivace
 • 28. 8. 2019 - Projektové řízení a jeho principy: celodenní simulační hra
 • 29. 8. 2019 - Strategický výhled vysokého školství: moderovaný workshop

Letkoři a hosté: Jaroslav Salva, Jiří Krátký, Jan Doležal, Karolína Gondková, Jiří Nantl, Petr Dvořák


Letní škola pro manažery výzkumných organizací a zástupce center transferu technologií 2019

úterý - čtvrtek, 20. - 22. srpna 2019, Telč

Program:

 • 20. 8. 2019 - Projekty výzkumu a vývoje a ochrana duševního vlastnictví, jeho oceňování a transfer
 • 21. 8. 2019 - Výzkumné projekty:celodenní simulační hra
 • 22. 8. 2019 - Strategický výhled VaV: moderovaný workshop

Lektoři a hosté:  Karel Čada, Matej Kliman, Karel Zuska, Jan Stejskal, Otakar Fojt, Tomáš Mozga, Martin Bunček, Rut Bízková


Letní škola: veřejné vysoké školy v roce 2018

úterý - čtvrtek, 27. - 29. srpna 2018, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 27. 8. 2018 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce (Karel Zuska)
 • 28. 8. 2018 - Média, mediální obraz vysokých škol, krizová komunikace (Martin Rychlík, Otakar Fojt)
 • 29. 8. 2018 - Mezinárodní spolupráce, strategické záměry MŠMT (Karolína Gondková, Jakub Tesař)

Letní škola pro manažery výzkumných organizací 2018

úterý - čtvrtek, 21. - 23. srpna 2018, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 21. 8. 2018 - Právní rámec výzkumu a vývoje v ČR (Matej Kliman)
 • 22. 8. 2018 - Projektové řízení a jeho principy (Jiří Krátký, Jan Doležal)
 • 23. 8. 2018 - Strategické řízení VaV, rozvoj lidských zdrojů (Jiří Nantl)

Letní škola 2017: Vysoké školy před novelou a po novele
Rok po novele - výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2017

úterý - čtvrtek, 29. - 31. sprna 2017, Třešť u Jihlavy

Program:

 • 29. 8. 2017 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce
 • 30. 8. 2017 - dopoledne: Internacionalizace a příklady mezinárodní spolupráce ve vysokém školství
 • 30. 8. 2017 - odpoledne: Hodnocení kvality & akreditace - problematické oblasti
 • 31. 8. 2017 - Rozpočet veřejné vysoké školy, financování projektů

Letní škola 2016: Vysoké školy před novelou a po novele
Hlavní změny a výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2016

úterý - čtvrtek 23. - 25. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 23. 8. 2016 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce
 • středa 24. 8 2016 - Novela vysokoškolského zákona a dopady na veřejné vysoké školy
 • čtvrtek 25.8. 2016 - Rozpočet vysoké školy, financování projektů

Letní škola 2014: Výzkum, vývoj a inovace

26. - 29. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 26. 8. 2014 - Právní rámec v oblasti výzkumu, vývoje a inovací od 1. 1. 2014
 • středa 27. 8 2014 - Financování VaV a programy podpory, administrace projektů
 • čtvrtek 28.8. 2014 - Hodnocení a financování VaV
 • pátek 29.8. 2014 - Prezentace jednotlivých účastníků

Letní škola 2013: Výzkum, vývoj a inovace

27. - 30. srpna, Třešť u Jihlavy

Program:

 • úterý 27. 8. 2013 - Úvod do právní problematiky VVI
 • středa 28. 8 2013 - Ochrana duševního vlastnictví, komercializace výstupů VaV
 • čtvrtek 29. 8. 2013 - Rekodifikace občanského a obchodního práva od 1. 1. 2014
 • pátek 30. 8. 2013 - Minimum pracovněprávních vztahů