LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY  VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Budujeme funkční administrativu

20. - 22. SRPEN 2024, HOTEL ANTOŇ, TELČ

ve spolupráci s CZARMA


CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena všem manažerům a administrátorům projektů na všech typech výzkumných organizací - vysokých školách, veřejných výzkumných institucích či výzkumných ústavech soukromoprávní povahy.

Vítaní jsou manažeři a manažerky, administrátoři a administrátorky výzkumu (RMA) různého typu včetně projektových manažerů, transferářů, knihovníků (open science), personalistů, ekonomů, právníků, manažerů core facilit či zástupců vedení výzkumných organizací či jejich součástí.

TÉMA

Výzkumné organizace všech typů čelí různým výzvám - od nestability vnějšího světa, přes dopady měnící se regulace, až po narůstající tlak na společenskou relevanci vědeckých výstupů.

Zvyšující nároky jsou kladeny jak na výzkumné pracovníky, tak právě na manažery a administrátory výzkumu. Velkým tématem je například profesionalizace služeb, budování funkční administrativní podpory, efektivní fungování týmů či komunikace mezi "světy" výzkumníků a administrátorů. 
   
Letní škola bude stejně jako v minulých letech koncipována především jako sdílení dobré a špatné praxe jednotlivých účastníků a diskuse se zajímavými hosty.

FACILITACE

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), dále jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vysokoškolskou vzdělávací politiku a politiku výzkumu a vývoje. Od podzimu 2022 je proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 


Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do ČR s cílem rozvíjet obor projektový management vědy a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat výzkumné projekty. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, H2020, HE, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Jeho koníčkem je mentoring aktivních a tvůrčích studentů, vedení kurzů projektového řízení, profesního rozvoje vědecké kariéry a mezinárodní mobility, integrace expatů a podpora zakládání nových výzkumných skupin v ČR.


HOSTÉ

Dana Biliková | Úřad vlády ČR

Aneta Caithamlová | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Martina Pokorná | CEITEC MUNI

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu účastníků. 


CENA

Early birds (registrace do 30. 4. 2024)

14 000,- Kč plus DPH

Cena po 30. 4. 2024

16 000,- Kč plus DPH

V ceně jsou zahrnuty podkladové materiály, stravování a ubytování na jednolůžkových pokojích.


Omlouváme se, ale kapacita Letní školy je vyčerpána. V případě zájmu pište prosím na e-mailovou adresu vzdelavani@alevia.cz


PROGRAM

Úterý 20. 8. 2024

10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa 21. 8. 2024

9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek 22. 8. 2024

9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY

  • Jedinečná vzdělávací akce pro pracovníky výzkumných organizací
  • Účastníci z celého Česka
  • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
  • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
  • Diskuse, skupinové práce
  • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
  • Sdílení dobré a špatné praxe
  • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
  • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
  • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit