LEKTOŘI E-MODULŮ

Karel Zuska

Karel Zuska je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři a zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře. Specializuje se na oblast veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.

Matej Kliman

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a transferu znalostí. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, veřejné zadávání, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu výzkumných projektů.

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. Působí jako lektor a poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií v Charles University Innovations Prague a.s. a na Univerzitě Karlově. Přednáší také na Matematicko-fyzikální fakultě UK a ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.