Modul 3: Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
23. - 24. 6. 2020

Místo konání: 

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov 

Témata

 • Patenty a užitné vzory
 • Patentová přihláška
 • Úřad průmyslového vlastnictví

Základní otázky

 • Mám novou technologii, jak mám postupovat?
 • Jak ověřím, že je má technologie patentově čistá?
 • Jaký způsob ochrany zvolím - patent nebo užitný vzor?
 • Jak postupovat při podávání patentové přihlášky?
 • Na jakém území technologii chránit?
 • Jaké jsou hlavní problémy při podávání PCT?
 • Jakou roli v průmyslově právní problematice hraje Evropská unie?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 23. 6. 2020

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 24. 6. 2020

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 17:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Pavel Loutocký

Působí v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi. Úspěšně dokončil studia na University of Abertay, Dundee ve Skotsku a absolvoval stáže u Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). 

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Je odborným asistentem na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučuje kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. 

Facilitace, moderování: Aleš Vlk