Modul 3: Duševní vlastnictví a jeho ochrana I

21. - 22. 6. 2022

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Autorská práva ve VaV
 • Software
 • Průmyslové právo ve VaV
 • Know-how a obchodní tajemství
 • Ochrana designu
 • Ochranné známky

Základní otázky

 • Co chrání autorské právo a co průmyslové?
 • Co je autorské právo a jak chráníme autorská díla?
 • Jaké je postavení softwaru?
 • Co je to know-how a obchodní tajemství a jak spolu souvisí?
 • Jak chránit design?
 • Jaký význam mají ochranné známky?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 21. 6. 2022

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 22. 6. 2022

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Vojtěch Chloupek

Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Předtím působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Pracoval také na pozici odborného asistenta na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučoval kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. 

Facilitace, moderování: Aleš Vlk