Modul 6: Komercializace výstupů VaV

22. - 23. 11. 2022

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Komercializace výstupů VaV a její překážky
 • Licenční smlouvy ve VVI
 • Spin-off společnosti

Základní otázky

 • Transfer znalostí a technologií versus komercializace?
 • Jaké předpisy ovlivňují oblast transferu a komercializace?
 • Jaké výstupy VaV je vhodné komercializovat a proč?
 • Jaké jsou nejdůležitější součásti licenční smlouvy?
 • Na co si dát pozor při vyjednávání licenční smlouvy?
 • Co je to spin-off společnost? Jaké může mít podoby?
 • Za jakých podmínek může výzkumná organizace založit spin-off společnost?

              Lektoři

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 22. 11. 2022

 • 9:00 - 10:00 - příjezd účastníků, prezence
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 23. 11. 2022

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Pracoval také na pozici odborného asistenta na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučoval kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.

Matej Kliman

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP (Pre-commercial Procurement). V současné době působí jako externí konzultant.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk