Modul 1: Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

28. - 29. 4. 2020 

Webinář:

Témata

 • Přístupy veřejné politiky
 • Instituce a aktéři v ČR
 • Strategické dokumenty a materiály
 • Statistiky a mezinárodní srovnání
 • Foresight v oblasti V&V

Základní otázky

 • Jaké jsou hlavní principy vědní politiky? Případová studie VVI v ČR
 • Jaké jsou hlavní strategické dokumenty v oblasti VVI a jaký mají význam?
 • Kdo jsou hlavní aktéři VVI a jaká je jejich úloha?
 • Jaké jsou hlavní trendy v oblasti VVI v České republice a v Evropě?
 • Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
 • Využití metody foresight ve VVI

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 28. 4. 2020

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Přestávka
 • 13:00 - 16:00 - Blok II

Den 2 - Středa 29. 4. 2020

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. Do počátku roku 2018 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk