Modul 1: Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

26. - 27. 4. 2022 

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Přístupy veřejné politiky
 • Instituce a aktéři v ČR
 • Strategické dokumenty a materiály
 • Statistiky a mezinárodní srovnání
 • Foresight v oblasti V&V

Základní otázky

 • Jaké jsou hlavní principy vědní politiky? Případová studie VVI v ČR
 • Jaké jsou hlavní strategické dokumenty v oblasti VVI a jaký mají význam?
 • Kdo jsou hlavní aktéři VVI a jaká je jejich úloha?
 • Jaké jsou hlavní trendy v oblasti VVI v České republice a v Evropě?
 • Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
 • Využití metody foresight ve VVI

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 26. 4. 2022

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Přestávka
 • 13:00 - 16:00 - Blok II

Den 2 - Středa 27. 4. 2022

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - Diskuse, networking

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. Do počátku roku 2018 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V současnosti působí jako lektor, facilitátor a moderátor ve společnosti alevia. Je také zakladatel portálu Vědavýzkum.cz, který od roku 2016 zprostředkovává informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.