Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

18. - 19. 5. 2021

Místo konání: 

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov 

Témata

 • Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje
 • Formy financování
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Základní otázky

 • Jaký je vývoj financování VaV ze soukromých a veřejných zdrojů?
 • Jak je využívána přímá a nepřímá podpora?
 • Jaké jsou rozdíly mezi účelovou a institucionální podporou a na co je lze využít?
 • Co lze financovat v rámci hospodářských a nehospodářských činností?
 • Jaké můžeme použít domácí a zahraniční zdroje?
 • Můžeme financovat výzkum a vývoj ze strukturálních fondů a jak? Jaký je výhled na další programovací období?
 • Jaké je role jednotlivých poskytovatelů, za co jsou odpovědní?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 18. 5. 2021

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 19. 5. 2021

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 17:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Roman Badík

CEO ve společnosti Enantis. V minulosti působil jako vedoucí odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity, projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU nebo vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Absolvoval stáže v grantových kancelářích významných evropských výzkumných institucí (EMBL, VIB, ETH Curych). Nyní se specializuje zejména na rámcové programy Evropské komise pro výzkum a inovace a zvyšování české účasti v nich.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk