Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

18. - 19. 5. 2021

Místo konání:  ON-LINE ZOOM 

Litujeme, ale kapacita webináře je již vyčerpána. V případě zájmu nás kontaktujte na vzdelavani@alevia.cz

Témata

 • Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje
 • Formy financování
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Základní otázky

 • Jaký je vývoj financování VaV ze soukromých a veřejných zdrojů?
 • Jak je využívána přímá a nepřímá podpora?
 • Jaké jsou rozdíly mezi účelovou a institucionální podporou a na co je lze využít?
 • Co lze financovat v rámci hospodářských a nehospodářských činností?
 • Jaké můžeme použít domácí a zahraniční zdroje?
 • Můžeme financovat výzkum a vývoj ze strukturálních fondů a jak? Jaký je výhled na další programovací období?
 • Jaké je role jednotlivých poskytovatelů, za co jsou odpovědní?
 • Jak se připravit na jednotlivé poskytovatele?
 • Jaké jsou zkušenosti s projektovými žádostmi?

Časový harmonogram - v případě on-line modulu se začíná každý den od 10:00

Den 1 - Úterý 18. 5. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - Samostudium

Den 2 - Středa 19. 5. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - Samostudium

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk