Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

23. - 24. 5. 2023

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje
 • Formy financování
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Základní otázky

 • Jaký je vývoj financování VaV ze soukromých a veřejných zdrojů?
 • Jak je využívána přímá a nepřímá podpora?
 • Jaké jsou rozdíly mezi účelovou a institucionální podporou a na co je lze využít?
 • Co lze financovat v rámci hospodářských a nehospodářských činností?
 • Jaké můžeme použít domácí a zahraniční zdroje?
 • Můžeme financovat výzkum a vývoj ze strukturálních fondů a jak? Jaký je výhled na další programovací období?
 • Jaké je role jednotlivých poskytovatelů, za co jsou odpovědní?
 • Jak se připravit na jednotlivé poskytovatele?
 • Jaké jsou zkušenosti s projektovými žádostmi?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 23. 5. 2023

 • 10:00 - 12:00 | Blok I
 • 12:00 - 13:00 | Oběd
 • 13:00 - 17:00 | Blok II

Den 2 - Středa 24. 5. 2023

 • 9:00 - 12:00 | Blok I
 • 12:00 - 13:00 | Oběd
 • 13:00 - 15:00 | Blok II
 • 16:00 - 17:00 | Networking, odjezd

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

LEKTOŘI

Radka Báčová

Je odbornicí na projektové a procesní řízení a dotační poradenství. V těchto oblastech působí již od roku 2012. Má přímou zkušenost s prací ve výzkumu, ve veřejných výzkumných institucích (konkrétně z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně) i s výkonem expertní poradenské činnosti ve firemním sektoru. Je spoluzakladatelkou společnosti MANGROW

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk