Modul 8: Management výzkumu, vývoje a inovací 

21. - 22. 2. 2023

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové

Témata

 • Strategické řízení na úrovni výzkumné organizace
 • Výzkumná organizace versus podnikatelský subjekt
 • Řízení výzkumných projektů
 • Řízení výzkumné infrastruktury
 • Řízení lidských zdrojů

Základní otázky

 • Jaké jsou principy strategického plánování ve výzkumu?
 • Je možné řídit výzkumnou organizaci jako firmu?
 • Jak připravit a řídit výzkumné projekty?
 • Jak řídit financovat výzkumnou infrastrukturu?
 • Jak podpořit rozvoj lidských zdrojů a řídit personální politiku?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 21. 2. 2023

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 22. 2. 2023

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Lukáš Palko

Vystudoval elektroniku telekomunikační technologie na VUT v Brně a má pětiletou praxi jako biomedicínský výzkumník v malé firmě. Podílel se na řízení výzkumu na Leteckém ústavu VUT v Brně a poté vedl Centrum grantové podpory v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA-ICRC). Několik let vedl mezinárodní pracovní skupinu přípravu grantových projektů v rámci konsorcia Alliance4Life. Od roku 2019 pracuje jako ředitel Odboru výzkumu Masarykovy univerzity v Brně, kde má na starosti různé agendy výzkumu a vývoje, jako je příprava a realizace grantů, hodnocení a financování výzkumu, doktorská studia nebo komunikace vědy.

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk