Modul 8: Management výzkumu, vývoje a inovací 
16. - 17. 2. 2021

Místo konání: 

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov 

Témata

 • Specifika řízení výzkumné organizace
 • Výzkumné projekty
 • Výzkumná infrastruktura
 • Manažerské minimum

Základní otázky

 • Je možné řídit výzkumnou organizaci jako firmu?
 • Jak řídit výzkumnou infrastrukturu?
 • Jak podpořit rozvoj lidských zdrojů a řídit personální politiku?
 • Jak využít hodnocení (Metodika 2017+) pro další rozvoj organizace?
 • Jak připravit a řídit výzkumné projekty?
 • Jak sestavit a řídit rozpočty?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 16. 2. 2021

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 17. 2. 2021

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 17:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk