Modul 8: Management výzkumu, vývoje a inovací 

16. - 17. 2. 2021

Místo konání: ON-LINE / ZOOM

Témata

 • Strategické řízení na úrovni výzkumné organizace
 • Výzkumná organizace versus podnikatelský subjekt
 • Řízení výzkumných projektů
 • Řízení výzkumné infrastruktury
 • Řízení lidských zdrojů

Základní otázky

 • Jaké jsou principy strategického plánování ve výzkumu?
 • Je možné řídit výzkumnou organizaci jako firmu?
 • Jak připravit a řídit výzkumné projekty?
 • Jak řídit financnovat avýzkumnou infrastrukturu?
 • Jak podpořit rozvoj lidských zdrojů a řídit personální politiku?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 16. 2. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - studium materiálů

Den 2 - Středa 17. 2. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - Studium materiálů

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Roman Badík

CEO ve společnosti Enantis. V minulosti působil jako vedoucí odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity, projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU nebo vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Absolvoval stáže v grantových kancelářích významných evropských výzkumných institucí (EMBL, VIB, ETH Curych).

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk