Modul 10: Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

18. - 19. 4. 2023

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové

Témata

  • Scientometrie
  • Peer review
  • Dopady výstupů VaV na společnost
  • Specifická situace hodnocení v ČR

Základní otázky

  • Co je to scientometrie a jakým způsobem se používá?
  • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vědeckých výstupů - jaké výhody má peer review?
  • Česká republika - jak a proč vznikl "kafemlejnek"?
  • Jak se hodnotí podle Metodiky 2017+?
  • Dají se vůbec hodnotit dopady výstupů VaV na společnost?
  • Kolik přinese 1 Kč investovaná do výzkumu a vývoje a jak to spočítáme?
  • Jak se posunout výš v Innovation Scoreboardu?
  • Jak se v ČR hodnotí jednotlivé programy podpory VaV? Případová studie TA ČR

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 18. 4. 2023

  • 10:00 - 12:00 | Blok I
  • 12:00 - 13:00 | Oběd
  • 13:00 - 17:00 | Blok II

Den 2 - Středa 19. 4. 2023

  • 9:00 - 12:00 | Blok I
  • 12:00 - 13:00 | Oběd
  • 13:00 - 15:00 | Blok II
  • 15:00 - 16:00 | Networking, odjezd

Kontaktní informace:

  • vzdelavani@alevia.cz
  • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. Působil na pozici ředitele sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. Poté, co se věnoval jako konzultant oblasti veřejné správy, se v roce 2022 stal ředitelem Prague AI.

Michal Petr

Pracuje jako vedoucí Centra pro scientometrickou podporu a evaluaci na rektorátu Masarykovy univerzity, kde se věnuje problematice vědeckého publikování, hodnocení výzkumu a bibliometrii. Mimo to působí jako lektor a vedoucí pracovní skupiny Hodnocení vědy CZARMA. Příležitostně se podílí na mezinárodním výzkumu v oblasti publikačních vzorců ve společenských a humanitních vědách. Člen skupiny ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities) a národní expert pro ERIH PLUS.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk