Modul 10: Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

20. - 21. 4. 2021

Místo konání: ON-LINE ZOOM

Témata

 • Scientometrie
 • Peer review
 • Dopady výstupů VaV na společnost
 • Specifická situace hodnocení v ČR

Základní otázky

 • Co je to scientometrie a jakým způsobem se používá?
 • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vědeckých výstupů - jaké výhody má peer review?
 • Česká republika - jak a proč vznikl "kafemlejnek"?
 • Jak se hodnotí podle Metodiky 2017+?
 • Dají se vůbec hodnotit dopady výstupů VaV na společnost?
 • Kolik přinese 1 Kč investovaná do výzkumu a vývoje a jak to spočítáme?
 • Jak se posunout výš v Innovation Scoreboardu?
 • Jak se v ČR hodnotí jednotlivé programy podpory VaV? Případová studie TA ČR

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 20. 4. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - Samostudium

Den 2 - Středa 21. 4. 2021

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 17:00 - Samostudium

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. Do počátku roku 2018 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy.

Michal Petr

Pracuje jako vedoucí Centra pro scientometrickou podporu a evaluaci na Odboru výzkumu Rektorátu Masarykovy univerzity, kde se věnuje problematice vědeckého publikování a hodnocení výzkumu. Intenzivně se zabývá především bibliometrií a v této oblasti aktivně spolupracuje s evropskými pracovišti podobného zaměření. Podílí se rovněž na výzkumu v oblasti publikačních vzorců ve společenských a humanitních vědách.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk