Modul 9: Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI 

21. - 22. 3. 2023

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové

Témata

 • Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV
 • Význam diplomacie a síťování ve vědě
 • Překážky mezinárodní spolupráce

Základní otázky

 • Jak můžeme spolupracovat v mezinárodním prostředí a jaké jsou hlavní překážky?
 • Jaké mezinárodní organizace působí ve VaV a jaká je jejich role?
 • Co a jak se řeší v Bruselu?
 • Jak být úspěšný v mezinárodní spolupráci?
 • Jaký je význam vědecké diplomacie?
 • Případová studie Velká Británie
 • Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními středoevropskými státy? 

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 21. 3. 2023

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 22. 3. 2023

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 15:00 - Blok II
 • 15:00 - 16:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Otakar Fojt

Absolvent Vysokého učení technického v Brně v oboru biomedicínského inženýrství. Působil kromě jiného jako vědecký pracovník na John Radcliffe Hospital v Oxfordu a na univerzitě v Yorku. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. V současnosti zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Jako lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií působí v ČR i v zahraničí.

Táňa Hálová Perglová

Táňa Hálová Perglová pracuje v Technologické agentuře ČR, kde má na starosti mj. mezinárodní spolupráci. V oblasti politiky VaVaI se pohybuje od roku 2006. Zkušenosti má z rámcového programu (FP6, FP7, Horizont 2020), ze strukturálních fondů i z programů na podporu mezinárodní spolupráce financovaných z národních zdrojů. V rámci předsednictví Česka v Radě EU v druhé polovině roku 2022 pracovala pro Stálé zastoupení ČR při Evropské unii.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk