Modul 4: Duševní vlastnictví a jeho ochrana II

22. - 23. 9. 2020

POZOR: On-line

  Témata

 • Patenty a užitné vzory
 • Patentová přihláška
 • Úřad průmyslového vlastnictví

Základní otázky

 • Mám novou technologii, jak mám postupovat?
 • Jak ověřím, že je má technologie patentově čistá?
 • Jaký způsob ochrany zvolím - patent nebo užitný vzor?
 • Jak postupovat při podávání patentové přihlášky?
 • Na jakém území technologii chránit?
 • Jaké jsou hlavní problémy při podávání PCT?
 • Jakou roli v průmyslově právní problematice hraje Evropská unie?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 22. 9. 2020

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 18:00 - Samostudium

Den 2 - Středa 23. 9. 2020

 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 18:00 - Samostudium

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 775 685 527 - Gabriela Lazárková

Lektoři

Kateřina Hartvichová 

Působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 pracovala v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Michal Jordán

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk