Modul 5: Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

25. - 26. 10. 2022

Hotel GRAND, Československé armády 295, Hradec Králové


Témata

 • Transfer technologií a znalostí a jeho různé formy
 • Organizační zajištění transferu technologií ve výzkumné organizaci

Základní otázky

 • Co všechno je transfer technologií a znalostí?
 • Jak funguje transfer ve výzkumné organizaci?
 • Jaká může být role centra transferu technologií?
 • Jak zajistit transfer prostřednictvím dceřiné společnosti?
 • Můžeme transferovat i v sociálních a humanitních oborech?

Časový harmonogram

Den 1 - Úterý 25. 10. 2022

 • 9:00 - 10:00 - Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 17:00 - Blok II

Den 2 - Středa 26. 10. 2022

 • 9:00 - 12:00 - Blok I
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 16:00 - Blok II
 • 16:00 - 17:00 - Networking, odjezd účastníků

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk

Lektoři

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Působí jako ředitel společnosti IOCT TECH, která zajišťuje transfer technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu technologického transferu na konkrétních projektech.

Eva Janouškovcová

Působila jako odborný pracovník na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2008 pracuje v Centru pro transfer technologií, od roku 2011 na pozici ředitelky. Působila jako expert v rámci národních i mezinárodních projektů na podporu rozvoj a rozvoj transferu technologií (EF-TRANS, AGENT, NITT 2009-2013). Je předsedkyní spolku TRANSFERA.CZ.

Otomar Sláma

Předseda správní rady Charles University Innovations Prague, a.s., dceřiné společnosti Univerzity Karlovy. Vystudovat veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia. Je také držitel MBA se specializací na podnikání a certifikace RTTP (Registred Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP.

Facilitace, moderování: Aleš Vlk