KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

20. 9. 2018, 10:00 - 17:00 hod.

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 - Podbaba

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Obsahově je konference zaměřena na principy a dopady veřejné politiky VVI, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci, hodnocení a dopady VVI, financování a popularizaci a medializaci vědy. Přijímáme především příspěvky, které jsou orientovány na praktické aspekty implementace veřejných politik nebo jejich dopadů na instituce nebo prostředí.

Pořadatelé:

Mediální partner:

Předběžný harmonogram:

  • 9:00 - 10:00 Registrace účastníků

  • 10:00 - 10:15 Zahájení konference

  • 10:15 - 11:00 BLOK I: Hlavní odborná přednáška, diskuse

  • 11:00 - 11:15 Přestávka

  • 11:15 - 12:30 BLOK II: Příspěvky účastníků

  • 12:30 - 13:30 Oběd

  • 13:30 - 15:00 BLOK III: Příspěvky účastníků

  • 15:00 - 15:15 Přestávka

  • 15:15 - 16:30 BLOK IV: Příspěvky účastníků

  • 16:30 - 17:00 Závěrečná diskuse, ukončení