KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

20. 9. 2018, 10:00 - 17:00 hod.

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 - Podbaba

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Obsahově je konference zaměřena na principy a dopady veřejné politiky VVI, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci a hodnocení a dopady VVI. Příspěvky budou orientovány na praktické aspekty implementace veřejných politik nebo jejich dopadů na instituce nebo prostředí.

Předběžný harmonogram:

  • 9:00 - 10:00 Registrace účastníků

  • 10:00 - 11:00 BLOK I

  • Zahájení konference                                                                                                                            Michal Pazour: Vědní politika v kontextu globálního vývoje                                                                   Aleš Vlk: Vědní politika v ČR - šťastný příběh s otevřeným koncem?

  • 11:00 - 11:15 Přestávka

  • 11:15 - 12:00 BLOK II                                                                                                                                  Ondřej Hradil, Vlastimil Růžička: Výzkumné infrastruktury v českém a evropském kontextu - jsou udržitelné?

  • 12:00 - 13:00 Oběd

  • 13:00 - 14:30 BLOK III                                                                                                                                  Právo veřejné podpory, mezinárodní spolupráce, projektový management ve vědeckých projektech, hodnocení VaV, pracovní podmínky v české vědě

  • 14:30 - 14:45 Přestávka

  • 14:45 - 16:30 BLOK IV                                                                                                                         Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, transfer znalostí a technologií, komercializace výstupů VaV, ochrana duševního vlastnictví - autorské a průmyslové právo 

  • 16:30 - 17:00 Závěrečná diskuse, ukončení

Pořadatelé:

Mediální partner: