SCI-PO 2022

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH ROLE V SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

18. 10. 2022, PRAHA


Hlavním tématem letošního ročníku jsou výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část, je plánována prezenčně.

Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse k hlavní závěrům a doporučením projektu INFRAM. Odpolední část bude věnována dílčím tématům a prezentaci vybraných výzkumných infrastruktur a diskusi účastníků.

Registrace na konferenci bude zahájena v červenci 2022, program bude postupně aktualizován. Vstup na konferenci bude zdarma.


KONFERENČNÍ SBORNÍK

U příležitosti konference bude vydán konferenční sborník. Kromě odborných článků zaměřených na hlavní téma konference - tj. výzkumné infrastruktury a jejich postavení v systému výzkumu, vývoje a inovací ČR - jsou vítané také příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování. Sborník bude vydán k datu konání konference. Má přiděleno vlastní ISBN.

Návrh abstraktu zasílejte prosím do 7. 5. 2022 na e-mailovou adresu konference@alevia.cz na formuláři, který si můžete stáhnout níže. Nebo vyplňte formulář přímo na webu.

Odborný článek je psán česky a má rozsah 10 až 20 normostran (2500 až 5000 slov - 1800 znaků / 250 slov na stránku) včetně úvodní stránky a seznamu literatury a zdrojů.

HARMONOGRAM 

  • 7. 5. 2022 - uzávěrka pro návrh příspěvků
  • 16. 5. 2022 - vyrozumění o přijetí / zamítnutí návrhu článku
  • 10. 6. 2022 - odevzdání první verze odborného článku
  • 24. 6. 2022 - zaslání připomínek redakční rady sborníku
  • 31. 7. 2022 - zapracování připomínek ze strany autora
  • 15. 8. 2022 - zaslání dalších připomínek redakční rady sborníku
  • 16. 9. 2022 - odevzdání finální verze odborného článku


Pořadatelé:


Konference je realizována a v rámci projektu Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) podpořeného v rámci 3. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, pod číslem TL03000563.


Mediální partner konference: