SCI-PO 2022

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH ROLE V SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

18. 10. 2022, PRAHA, MFF UK, Malostranské náměstí 2


Hlavním tématem letošního ročníku byly výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Konference proběhla prezenčně.

Harmonogram konference

Dopolední blok

 • 09:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 10:15 Zahájení konference
 • 10:15 - 10:55 Franciska de Jong: Experience from the Netherlands (ENG, ON-LINE)
 • 10:55 - 11:10 Přestávka
 • 11:10 - 11:25 Shrnutí doporučení - národní úroveň
 • 11:25 - 12:25 Panelová diskuse - Štěpán Jurajda, Tomáš Polívka, Aneta Caithamlová
 • 12:25 - 13:30 Přestávka na oběd

Odpolední blok

 • 13:30 - 13:45 Shrnutí doporučení - institucionální úroveň
 • 13:45 - 14:45 Panelová diskuse - Jan Hajič, Michal Urbánek, Martina Pokorná
 • 14:45 - 15:00 Přestávka
 • 15:00 - 16:00 Diskuse, závěry, zakončení


Pořadatelé:


Konference byla realizována a v rámci projektu Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) podpořeného v rámci 3. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, pod číslem TL03000563.


Konference SCI-PO 2022 byla satelitní akcí (satelite event.) ICRI - International Conference on Research Infrastructures, která se koná v Brně od 19 do 21. října 2022.


Mediální partner konference: