SCI-PO 2020
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

III. ročník odborné konference

SCI-PO 2020

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky.


Dopolední program (9:30 - 12:30):

 • Jak si stojíme? Česká věda v mezinárodním srovnání (IDEA CERGE-EI)
 • Motivy, přínosy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce (TC AV ČR)
 • Podpora mezinárodní spolupráce: proč a jak? (TA ČR)
 • Panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty

Odpolední program (13:30 - 17:00):

Sekce A (13:30 - 16:00): Aktuální témata v oblasti VVI

 • Open science a systém VVI
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou (případová studie MUNI)
 • Podpora inovací na vysokých školách - inspirace ze zahraničí

Sekce B (13:30 - 16:00): Výzkumné infrastruktury a jejich řízení

 • Představení projektu INFRAM (řešitelé TC AV a TERI)
 • Řízení na národní a institucionální úrovni
 • Hlavní překážky řízení výzkumných infrastruktur v ČR
 • Návrhy řešení

Závěrečná diskuse, ukončení programu MPA VVI, networking (16:00 - 17:00)


Konferenční poplatek

 • 2 420,- Kč včetně DPH. Cena obsahuje občerstvení a konferenční sborník.

Pořadatelé:


Mediální partner: