SCI-PO 2020
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

III. ročník odborné konference

SCI-PO 2020

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1


Z důvodu nepříznivé hygienické situace akce proběhne on-line. 


Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky.


Dopolední program (9:30 - 12:30):

  • Motivy, přínosy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce            (Michal Pazour a Daniel Frank, TC AV ČR)
  • Podpora mezinárodní spolupráce: proč a jak?                                       (Táňa Hálová Perglová, TA ČR)
  • Bibliometrická opora hodnocení vědy: příklady z ČR a mezinárodní srovnání (Daniel Münich, IDEA CERGE-EI)
  • Panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty

Odpolední program (13:30 - 16:00)

Výzkumné infrastruktury a jejich řízení


  • Představení projektu INFRAM (řešitelé TC AV a TERI)
  • Řízení na národní a institucionální úrovni
  • Hlavní překážky řízení výzkumných infrastruktur v ČR
  • Návrhy řešení

Konferenční poplatek

  • 2 420,- Kč včetně DPH. Cena obsahuje konferenční sborník a příspěvek na technické zajištění přenosu.


Pořadatelé:


Mediální partner: