SCI-PO 2020
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

III. ročník odborné konference

SCI-PO 2020

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědní politiky a její mezinárodní aspekty.

Dopolední část bude věnována 2 až 3 hlavním přednáškám a následující panelové diskusi. Odpolední část bude rozdělena do paralelních sekcí - příspěvky se budou týkat různých oblastí výzkumu a vývoje s důrazem na mezinárodní dimenzi. 

Konferenční poplatek

  • Pro účastníky bez konferenčního příspěvku - 2 420,- Kč (registrace bude zahájena na konci dubna)
  • Pro účastníky s konferenčním příspěvkem - 3 638 - Kč (návrhy do 15. 3. 2020):
Termín na zaslání návrhů konferenčních příspěvků je 27. 3. 2020. 

Pořadatelé:


Mediální partner: