SCI-PO 2020

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

III. ročník odborné konference

SCI-PO 2020

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1


Cílem konference, která v tomto roce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhla on-line, bylo představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). 

Hlavním tématem byla internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky. Úvodní příspěvky přednesli Michal Pazour (Technologické centrum AV ČR), Táňa Hálová Perglová (Technologická agentura ČR) a Daniel Münich (IDEA CERGE-EI), v panelové diskusi vystoupili dále Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Arnošt Veselý, ředitel Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nebo Martin Bunček, ředitel kanceláře TA ČR. 

Odpolední sekce byla věnována výzkumným infrastrukturám a jejich řízení a představení projektu INFRAM, jehož společnými řešiteli jsou TC AV a TERI. Podrobně si o jejím průběhu můžete přečíst v článku na portále Vědavýzkum.cz.

Prezentace ke stažení:


Pořadatelé:


Mediální partner: