KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Registrace na konferenci byla ukončena. V případě vážného zájmu nás kontaktujte na adrese konference@alevia.cz.


II. ročník

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019:

Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ...

26. 9. 2019, 9:30 - 17:00 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem nově schválená Inovační strategie ČR 2019-2030, a to z různých úhlů pohledu.

Dopolední blok tvoří tři hlavní přednášky, po kterých bude následovat panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty. Odpolední část bude rozdělena do dvou paralelních sekcí. Příspěvky se týkají specifických oblastí, například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací.

Příspěvky budou publikovány ve formě odborného článku ve sborníku z konference. Sborník s vlastním ISBN bude vydán k datu konání konference.

Harmonogram konference

 • 9:00 - 9:30 - Registrace účastníků
 • 9:30 - 9:45 - Zahájení konference
 • 9:45 - 11:00 - Dopolední blok I:
 • Michal Pazour: Tvorba vládních strategií ve VaV: Dobrá a jiná praxe
 •       Jiří Nantl: Vývoj vědní politiky v ČR v období 2009 - 2019
 • Lukáš Kačena: Inovační strategie v kontextu české výzkumné politiky
 • 11:00 - 11:15 - Přestávka
 • 11:15 - 12:30 - Dopolední blok II:
 • Panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty
 • 12:30 - 13:30 - Oběd
 • 13:30 - 14:30 - Odpolední blok I:
  • Sekce A: Řízení a hodnocení výzkumných organizací
  • Sekce B: Ochrana duševního vlastnictví
  • 14:30 - 14:45 - Přestávka
  • 14:45 - 15:45 - Odpolední blok II:
  • Sekce A: Spolupráce s aplikační sférou, pedagogické a umělecké obory
  • Sekce B: Výzkumná infrastruktura, financování aplikovaného výzkumu
  • 15:45 - 16:00 - Přestávka
  • 16:00 - 16:30 - Závěrečná diskuse, ukončení
  • 16:30 - 17:00 - Networking
Registrační poplatek: 1210 Kč

Registrační poplatek zahrnuje konferenční sborník a občerstvení.

Pořadatelé:

Mediální partner: