KONFERENCE

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

II. ročník

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019:

Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ...

26. 9. 2019, 9:30 - 17:00 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference bylo představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok byla hlavním tématem nově schválená Inovační strategie ČR 2019-2030, a to z různých úhlů pohledu. Dopolední blok tvořily tři hlavní přednášky, po kterých následovala diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty. Odpolední část byla rozdělena do dvou paralelních sekcí. Příspěvky se zaměřily například na ochranu duševního vlastnictví, spolupráci s aplikační sférou, výzkumné infrastruktury či strategický rozvoj výzkumných organizací.

Článek o konferenci a videozáznam naleznete na portále Vědavýzkum.cz


Pořadatelé:

Mediální partner: