KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

II. ročník

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

26. 9. 2019, 9:30 - 16:30 hod.

CERGE EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavní téma věnováno nově schválené Inovační strategii ČR 2019-2030 z různých úhlů pohledu.

Dopolední část bude věnována 3 až 4 hlavním přednáškám a následující panelové diskusi. Odpolední část bude rozdělena do dvou paralelních sekcí - příspěvky se týkají specifických oblastí, například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací.

Příspěvky budou publikovány ve formě odborného článku ve sborníku z konference. Sborník s vlastním ISBN bude vydán k datu konání konference.

Orientační harmonogram konference

 • 9:00 - 9:30 - Registrace účastníků
 • 9:30 - 9:45 - Zahájení konference
 • 9:45 - 10:45 - Blok I: Hlavní příspěvky
 • 10:45 - 11:00 - Přestávka
 • 11:00 - 12:00 - Blok II: Hlavní příspěvek, panelová diskuse
 • 12:00 - 13:00 - Oběd
 • 13:00 - 14:00 - Blok III: Příspěvky účastníků - sekce A a B
 • 14:00 - 14:15 - Přestávka
 • 14:15 - 15:15 - Blok IV: Příspěvky účastníků - sekce A a B
 • 15:15 - 15:30 - Přestávka
 • 15:30 - 16:00 - Závěrečná diskuse, ukončení
 • 16:00 - 16:30 - Networking

Termíny pro autory odborných příspěvků

 • 1. 3. 2019 - Termín pro odevzdání návrhu příspěvku
 • 15. 3. 2019 - Vyrozumění o přijetí / zamítnutí návrhu příspěvku
 • 19. 4. 2019 - Odevzdání první verze příspěvku
 • 26. 7. 2019 - Odevzdání finální verze příspěvku

Uzávěrka registrace pro účastníky bez příspěvku je do konce července nebo do vyčerpání kapacity.

Registrační poplatek:


 • 1000 Kč + DPH pro účastníky bez příspěvku
 • 2000 Kč + DPH pro autory s příspěvkem

Registrační poplatek zahrnuje konferenční sborník, občerstvení a recenzní řízení (u účastníků s uveřejněným příspěvkem).

Pořadatelé:

Mediální partner: