KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

26. 9. 2019, 10:00 - 17:00 hod.

CERGE EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Obsahově je konference zaměřena na principy a dopady veřejné politiky VVI, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci, hodnocení a dopady VVI, financování a popularizaci a medializaci vědy. Přijímáme především příspěvky, které jsou orientovány na praktické aspekty implementace veřejných politik nebo jejich dopadů na instituce nebo prostředí.

Odborné příspěvky:

Návrhy odborného příspěvku zasílejte nejpozději do 1. 3. 2019 na adresu: konference@alevia.cz

Informace o náležitosti odborného příspěvku a formulář návrhu příspěvku naleznete zde.

Registrace na konferenci bude zahájena v dubnu 2019.

Registrační poplatek:


  • 2420 Kč pro autory s předneseným příspěvkem
  • 1210 Kč pro účastníky bez příspěvku

Registrační poplatek zahrnuje konferenční sborník, občerstvení a recenzní řízení (u účastníků s uveřejněným příspěvkem).


Pořadatelé:


Mediální partner: