KONFERENCE
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Registrace pro účastníky bude spuštěna na konci dubna.

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

26. 9. 2019, 10:00 - 17:00 hod.

CERGE EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Obsahově je konference zaměřena na principy a dopady veřejné politiky VVI, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci, hodnocení a dopady VVI, financování a popularizaci a medializaci vědy. Přijímáme především příspěvky, které jsou orientovány na praktické aspekty implementace veřejných politik nebo jejich dopadů na instituce nebo prostředí.

Harmonogram:

  • 1. 3. 2019 - Termín pro odevzdání návrhu odborného příspěvku
  • 15. 3. 2019 - Vyrozumění o přijetí / zamítnutí návrhu příspěvku
  • 19. 4. 2019 - Odevzdání první verze příspěvku
  • 26. 7. 2019 - Odevzdání finální verze příspěvku
Registrační poplatek:


  • 2420 Kč pro autory s předneseným příspěvkem
  • 1210 Kč pro účastníky bez příspěvku

Registrační poplatek zahrnuje konferenční sborník, občerstvení a recenzní řízení (u účastníků s uveřejněným příspěvkem).


Mediální partner: