KONFERENCE

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

20. 9. 2018, 10:00 - 17:00 hod.

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 - Podbaba

Cílem konference bylo představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Obsahově byla konference zaměřena na principy a dopady veřejné politiky VVI, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci a hodnocení a dopady VVI. Všechny přednesené příspěvky naleznete ve formě odborného článku nebo anotace v konferenčním sborníku.

Článek o konferenci si přečtete na portále Vědavýzkum.cz

Pořadatelé:

Mediální partner: