SCI-PO 2021

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

IV. ročník odborné konference

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Dopady vědy, výzkumných infrastruktur a výsledků výzkumu a vývoje na společnost

30. 9. 2021, ON-LINE


Cílem konference, která se i v letošním roce uskuteční on-line, je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). 

Hlavním tématem jsou tentokrát dopady vědy, výzkumných infrastruktur a výstupů výzkumu a vývoje na společnost. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část.

Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), poskytovatelů a ostatních aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Odpolední část bude věnována tématu výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků a následné diskuse účastníků. 


KONFERENČNÍ SBORNÍK

U příležitosti konference bude vydán také konferenční sborník. Kromě odborných článků zaměřených na hlavní téma konference jsou vítané také příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování.

Sborník bude vydán k datu konání konference. Má přiděleno vlastní ISBN. Přečtěte si prosím podrobnosti k formě, obsahu a harmonogramu odevzdání příspěvků.

Návrh příspěvku (abstrakt) zasílejte prosím do 31. 3. 2021. na e-mailovou adresu konference@alevia.cz na formuláři, který si můžete stáhnout níže. Nebo vyplňte formulář přímo na webu.

Registrace na konferenci bude zahájena v červnu 2021, program bude postupně aktualizován. Vzhledem k epidemiologickým podmínkám je konference plánována on-line. 


Pořadatelé:


Mediální partner: