SCI-PO 2021

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

IV. ročník odborné konference

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost

30. 9. 2021, Praha / ON-LINE / ZDARMA


Konference již tradičně představila témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Hlavním tématem byly tentokrát dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost

Dopolední část zahájil úvodním příspěvkem Michal Pazout (TC AV), následovala panelová debata stakeholderů - Pavel Doleček (MŠMT), Petr Konvalinka (TA ČR), Alice Valkárová (GA ČR), Pavel Baran (RVVI / AV ČR), Štěpán Jurajda (RVVI / CERGE-EI). 

Odpolední část byla věnována tématu výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků (Carlo Rizzuto, Kateřina Hošková, Lukáš Kačena, Vlastimil Růžička) a následné diskuse účastníků.

Podrobnosti o průběhu konference si můžete prečíst ve článku na portále Vědavýzkum.cz
Podívejte se na prezentace:


Pořadatelé:


Mediální partner: