SCI-PO 2021

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

IV. ročník odborné konference

VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost

30. 9. 2021, Praha / ON-LINE / ZDARMA


Registrace na konferenci byla zahájena, program bude postupně aktualizován.


Cílem konference, která se v letošním roce uskuteční hybridní formou, je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). 

Hlavním tématem jsou tentokrát dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost. Konference je rozdělena na dopolední a odpolední část.

Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), poskytovatelů a ostatních aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Odpolední část bude věnována tématu výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků a následné diskuse účastníků. 


PROGRAM

Dopoledne

10:00 - 10:15  Zahájení konference

10:15 - 10:45  Michal Pazour: Výzkum pro výzkumníky či výzkum pro společnost?

10:45 - 11:00  Přestávka

11:00 - 12:00  Panelová diskuse: Pavel Doleček, Alice Valkárová, Pavel Baran, Štěpán Jurajda, Martin Bunček

Odpoledne

13:00 - 13:10  INFRAM: Aktuality z projektu

13:10 - 13:40  Vlastimil Růžička: Řízení výzkumných infrastruktur - zkušenosti ze zahraničí

13:40 - 14:10  CEITEC MU: Zkušenosti s řízením velké výzkumné infrastruktury

14:10 - 14:25  Přestávka

14:25 - 14:55  Zkušenosti s řízením velké výzkumné infrastruktury (tba)

14:55 - 15:30  Diskuse, shrnutí, zakončení


KONFERENČNÍ SBORNÍK

U příležitosti konference bude vydán také konferenční sborník. Kromě odborných článků zaměřených na hlavní téma konference bude obsahovat příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování. Sborník (vlastní ISBN) bude vydán k datu konání konference a bude k dispozici také v elektronické verzi.


Pořadatelé:


Mediální partner: