ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
S námi se určitě nudit nebudete

Školení a vzdělávání probíhá buď formou přednášek či takzvaných vzdělávacích tréninkových modulů (VTM). Nabízíme celodenní či vícedenní moduly. Ve výjimečných případech je možno některá témata shrnout do půldenní akce.

Současně nabízíme komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací / MPA VVI, z kterého jsme schopni poskytovate vybrané moduly jako jednodenní či vícedenní školení.

Přednášky jsou určeny pro větší počet lidí, od 20 do maximálně 50. Přesto se je snažíme realizovat interaktivní formou a posluchače zapojit. Většinou jsou přítomni 2 lektoři - jeden odborný a druhý, který je moderátorem a facilitátorem celého dne. Účastníci obdrží podkladové materiály, se kterými se pracuje. Používáme spíše flipchart a často v rámci zachování interaktivity zcela vynecháváme promítání prezentací.

Vzdělávací tréninkový modul (VTM) tvoří ucelený blok s přesně vymezenou odbornou tématikou a v průběhu jeho konání je kladen maximální důraz na interaktivní řešení, herní prvky a modelové situace. Součástí VTM jsou pomůcky a studijní materiály pro účastníky.

Při realizaci VTM jsou kombinovány odborné přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce, prezentace. VTM jsou určeny pro skupiny od 6 do 20 lidí. VTM se dá realizovat v rozsahu od 1 do 3 dnů.

Cena vzdělávacího modulu se pohybuje většinou od 20 000,-  do cca 30 000,- (plus DPH) za jeden den a záleží na místu konání (nutnost dojezdu či přespání lektorů), počtu lektorů (cena je stanovena pro 2), obsahu podkladových materiálů atd. Vše je možné řešit individuálně.

Obsahové zaměření přednášek a vzdělávacích tréninkových modulů:

 • právní minimum v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje
 • spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
 • terciární vzdělávání
 • podmínky realizace výzkumu a vývoje - financování a hodnocení
 • základy komercializace výzkumu a vývoje
 • ochrana duševního vlastnictví
 • spin offs - základy zakládání a fungování obchodních společností
 • právní a ekonomické minimum: smluvní vztahy, sankce, zadávání zakázek atd.
 • minimum řízení a administrace projektů
 • strategie a řízení institucí (využití dynamické strategické rozvahy)
 • přesvědčivá prezentace a komunikace pro akademické a vědecké pracovníky
 • obchodní minimum pro akademické a vědecké pracovníky
 • vedení lidí a asertivita pro akademické a vědecké pracovníky
 • manažerské minimum po akademické a vědecké pracovníky
 • prezentace výstupů výzkumu a vývoje


Kromě získání specifických odborných znalostí účastníci VTM rozvíjejí také následující kompetence / dovednosti:

 • prezentovat (česky, popř. anglicky)
 • přesvědčit a argumentovat
 • pracovat v týmu
 • pracovat pod časovým tlakem
 • komunikovat