ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

S námi se určitě nudit nebudete

Školení a vzdělávání probíhá většinou formou workshopů či simulačních her, které mohou sloužit i jako forma teambuildingu. Nabízíme celodenní či vícedenní moduly. Ve výjimečných případech je možno některá témata shrnout do půldenní akce.

Současně nabízíme komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací / MPA VVI, z kterého jsme schopni poskytovate vybrané moduly jako jednodenní či vícedenní školení.

Přednášky pro více než 20 lidí realizujeme už pouze výjimečně. Snažíme se  o interaktivní formu a zapojení posluchačů. Většinou jsou přítomni 2 lektoři - jeden odborný a druhý, který je moderátorem a facilitátorem celého dne. Účastníci obdrží podkladové materiály, se kterými se pracuje. Používáme spíše flipchart a často v rámci zachování interaktivity zcela vynecháváme promítání prezentací.

Workshopy tvoří ucelený blok s přesně vymezenou odbornou tématikou a v průběhu jeho konání je kladen maximální důraz na interaktivní řešení, herní prvky a modelové situace. Součástí jsou většinou  studijní materiály pro účastníky.

Při realizaci workshopů jsou kombinovány odborné přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce, prezentace. Jsou určeny pro skupiny od 6 do 20 lidí. Dají se realizovat v rozsahu od 1 do 3 dnů.

Cca od roku 2018 se snažíme uplatnit i simulační hry. Ty jsou vhodné především pro projektové řízení, transfer znalostí a technologií, management výzkumné organizace, zakládání spin-off společností, řízení lidských zdrojů a personalistika, finacování či medializaci výstupů VaV. Můžeme realizovat v rozsahu 1 až 3 dnů, je vhodné pro výjezdní zasedání. 

Cena akcí se pohybuje většinou od 20 000,-  do cca 35 000,- (plus DPH) za jeden den a záleží na místu konání (nutnost dojezdu či přespání lektorů), počtu lektorů (cena je stanovena pro 2), obsahu podkladových materiálů, zapojení dalších osob atd. Vše je možné řešit individuálně.

Ukázka obsahového zaměření přednášek, workshopů a simulačních her:

 • právní minimum v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje
 • spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
 • vysokoškolské vzdělávání v moderní společnosti
 • podmínky realizace výzkumu a vývoje - financování a hodnocení
 • základy transferu znalostí a technologií & komercializace výzkumu a vývoje
 • ochrana duševního vlastnictví
 • spin offs - základy zakládání a fungování obchodních společností
 • právní a ekonomické minimum: smluvní vztahy, sankce, zadávání zakázek atd.
 • minimum řízení projektů
 • strategie a řízení institucí ve vysokém školství a výzkumu a vývoji
 • rozvoj lidských zdrojů a personalistika ve výzkumné organizaci
 • prezentace výstupů výzkumu a vývoje


Kromě získání specifických odborných znalostí účastníci VTM rozvíjejí také následující kompetence / dovednosti:

 • prezentovat (česky, popř. anglicky)
 • přesvědčit a argumentovat
 • pracovat v týmu
 • pracovat pod časovým tlakem
 • komunikovat