MPA VVI

Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podrobnosti najdete na webu MPA-VVI.CZ

Probíhající ročník jsme začali v dubnu 2022, končit budeme v červnu 2023

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je aktivní účast ve všech modulech a napsání závěrečné práce (odborného článku) na zvolené téma a její prezentace na závěrečné konferenci. Ve výjimečných případech může účastník absolvovat konkrétní modul distanční formou.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy setkání vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.


Kontaktní informace: