VZDĚLÁVÁNÍ

Komplexní dvouletý vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Od roku 2017 do roku 2023 jsme nabízeli unikátní kurzy ve formě komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který mohli účastníci absolvovat také jaké MPA VVI - Master of Public Administration.

Od roku 2024 tento program po vzájemné dohodě nabízí dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP a.s.) a alevia zůstává spolugarantem obsahu.

Více podrobností najdete na mpa-vvi.cz