MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Česky a anglicky 

Garantujeme nejvyšší kvalitu při moderování a facilitaci akcí v těchto oblastech:

 • vzdělávání

 • regionální rozvoj

 • věda, výzkum, vývoj & inovace

 • rozvoj lidských zdrojů

 • spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry

 • podnikatelské prostředí a další

Moderovali jsme (vybrané akce):

 • Sport v programu ERASMUS PLUS
 • Research and Application, mezinárodní konference v Českých Budějovicích
 • Consultation on the Institutional Funding Principles, II. mezinárodní konference, Brno
 • Diskusní fórum k problematice spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, Praha
 • Mezinárodní konference Advancing US Czech Scientific Cooperation, Praha
 • Festival Česká inovace, sekce Z VÝZKUMU DO PRAXE, Praha
 • Konference Národní soustava povolání - společný nástroj aktérů trhu práce, Praha
 • Mezinárodní konference Learning mobility in higher education v Praze
 • Gruntvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě v Praze
 • Konference Mládež a etika pro Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy v Praze
 • Konference Netradiční formy vzdělávání pro Dům zahraničních služeb v Praze
 • Road show prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Míla ve Slaném a v Brně
 • Konference České fórum pro výzkum, vývoj a inovace v Brně
 • Vyhlašování soutěže Nejlepší spolupráce roku 2010 v Praze
 • Mezinárodní konference projektu CEBBIS v Praze
 • Blok Higher Education na konferenci IHEPI v Budapešti
 • Konference OECD na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 • Konference k problematice talentované mládeže v Brně
 • Propagační konference European College organizovaná Ministerstvem vnitra
 • Otevírání Techmanie Science Centra v Plzni s účastí představitelů české vlády
 • Konference a seminář k problematice regionálních operačních programů - ROP Jihovýchod