MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Česky a anglicky 

Garantujeme nejvyšší kvalitu při moderování a facilitaci akcí v těchto oblastech:

  • vzdělávání

  • regionální rozvoj

  • věda, výzkum, vývoj & inovace

  • rozvoj lidských zdrojů

  • spolupráce vzdělávacích a výzkumných organizací a aplikační sféry

  • podnikatelské prostředí a další