SCI - PO 2020

Konferenční sborník

3. ročník odborné konference SCI-PO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Datum konání: 1. 10. 2020, 9:30 - 17:00 hod. (on-line)

Organizátoři:

  • alevia, s.r.o.
  • Institut pro demokracii a ekonomikou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR (CERGE)
  • Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV)
  • Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES)
  • Tertiary Education & Research Institute (TERI)

Redakční rada sborníku:

  • Aleš Vlk (alevia / TERI)
  • Michal Pazour (TC AV ČR)
  • Arnošt Veselý (CESES FSV UK)

ISBN 978-80-905538-3-5

alevia s.r.o., Podélná 24, Plzeň, 326 00

Tertiary Education & Research Institute, z.ú., Plzeňská 112, Praha 5, 150 00

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6, 160 00

© 2020

Editor: Aleš Vlk

DTP: Jan Souček

Obsah:

Daniel Münich: Bibliometrická opora hodnocení vědy: Příklady z ČR a mezinárodní srovnání

Michal Pazour: Motivy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce: Rámec pro analýzu bariér účasti v rámcových programech  

Táňa Hálová Perglová: Podpora mezinárodní spolupráce: Proč a jak?

Martin Dobiáš, Pavol Šajgalík, Martina Kotyková, Význam ochrany duševního vlastnictví pro hospodářství v mezinárodním kontextu - dobrá praxe transferu technologií

 Radka Báčová: Open data - moderní nástroj internacionalizace vědy a zvyšování efektivity vynakládaných finančních prostředků na VaV

Projekt nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur

Aleš Vlk: Jak přistupovat k řízení výzkumných infrastruktur: Konceptuální rámec projektu INFRAM

Lukáš Kačena: Jak přistupovat k řízení výzkumných infrastruktur: Cíle podpory ze strany státu