Veřejná politika v oblasti VVI 2019

Konferenční sborník

2. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

Datum konání: 26. 9. 2019, 09:30 - 17:00 hod

Místo konání: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Organizátoři:

 • alevia, s.r.o.
 • Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR (CERGE-EI)
 • Technologické centrum AV ČR (TC AV)
 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES)
 • Tertiary Education & Research Institute (TERI)

Redakční rada sborníku:

 • Aleš Vlk (alevia / TERI)
 • Michal Pazour (TC AV)
 • Arnošt Veselý (CESES)

ISBN 978-80-905538-2-8

alevia s.r.o., Podélná 24, Plzeň, 326 00

Tertiary Education & Research Institute, z.ú., Plzeňská 112, Praha 5, 150 00

© 2019

Editor: Aleš Vlk

Dtp: Jan Souček

OBSAH:

 • Michal Pazour: Tvorba vládních strategií ve VaV: Dobrá a jiná praxe 
 • Jiří Nantl: Vývoj vědní politiky v ČR 2009 - 2019 
 • Aleš Vlk, Lukáš Kačena: Inovační strategie ČR 2019-2030 v kontextu české výzkumné politiky
 • Libor Ansorge: Hodnocení výzkumné činnosti a strategické řízení: Případová studie Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
 • Barbora Sobańská: Metodiky 2017+ v praxi: Její vnímání ze strany vysokých škol a možné dopady
 • Martina Kotyková: Ochrana duševního vlastnictví v kontextu inovační strategie 2019 - 2030
 • David Karabec: Ochrana know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře
 • Timea Crofony: Postavení a budoucnost vysokých uměleckých škol jako výzkumných organizací
 • Andrea Nováková: Aplikovaný výzkum ve společenských vědách
 • Pavel Kratochvíl: Výzkumné infrastruktury a centra VaV v kontextu faktorů ovlivňujících jejich provoz na národní úrovni
 • Zdeněk Šalomoun: Podpora aplikovaného výzkumu v ČR: Případová studie TA ČR a MPO