Veřejná politika v oblasti VVI 2018

Konferenční sborník

1. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018

Datum konání: 20. 9. 2018, 10:00 - 17:00 hod

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 - Podbaba

Organizátoři:

 • alevia s.r.o.
 • Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR)
 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity
 • Karlovy (CESES)
 • Tertiary Education & Research Institute (TERI)

Redakční rada sborníku:

 • Aleš Vlk (alevia / TERI)
 • Michal Pazour (TC AV)
 • Arnošt Veselý (CESES)

ISBN: 978-80-905538-1-1

alevia s.r.o., Podélná 24, Plzeň, 326 00

© 2018

Editor: Aleš Vlk

Dtp: Jan Soucek

Tisk: Art-D s. r. o.

OBSAH:

 • Otakar Fojt, Aleš Vlk: Srovnání zemí V4 a vědní politika ČR - příběh se šťastným koncem?
 • Ondřej Hradil, Vlastimil Růžička: Výzkumné infrastruktury v českém a evropském kontextu - jsou všechny udržitelné? 
 • Roman Badík: Horizont Evropa jako šance pro další rozvoj výzkumných organizací
 • Michal Zouhar: Metodika hodnocení výzkumných organizací v ČR, její vývoj a analýza dopadů metodiky hodnocení na vybrané výstupy
 • Hana Čáslavová: Project management v projektech výzkumu a vývoje
 • Michal Beluský: Právo veřejné podpory a jeho vztah k politice výzkumu, vývoje a inovací v České republice 
 • Hana Kosová: Praktické uplatnění výsledků výzkumu a vývoje společensko-vědních a humanitních oborů a nástroje jeho podpory
 • Otomar Sláma: Nastavení systému transferu znalostí a technologií na vysokých školách v ČR s ohledem na zahraniční funkční modely

Anotace:

 • Michal Pazour: Vědní politika v kontextu globálního vývoje 
 • Kateřina Cidlinská, Nina Fárová, Marcela Linková, Hana Maříková, Marta Vohlídalová: HR politika - Achillova pata české vědy
 • David Prycl: Spolupráce soukromého a veřejného sektoru - smluvní rámec
 • Jan Vašek: Výkon autorských práv při výzkumné a vývojové činnosti se zaměřením na poskytování licencí 
 • Ludmila Tatranská: Průmyslověprávní ochrana duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji - formy ochrany duševního vlastnictví technické povahy