ANALÝZY A STUDIE

Dle vašich požadavků a v nejvyšší kvalitě

Zaměřujeme se na tvorbu studií v následujících oblastech:

 • vzdělávání a vzdělávací politika
 • rozvoj lidských zdrojů
 • spolupráce vysokých škol a ostatních vzdělávacích institucí a aplikační sféry
 • strukturální fondy
 • regionální rozvoj a další

Členové našeho týmu se podíleli mimo jiné na vzniku těchto dokumentů a studií:

 • Strategický materiál v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR: Řešení průřezových témat a zásadních bariér pro Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Uzpůsobení podmínek testování při ukončování sekundárního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve státech EU se zaměřením na maturitní zkoušku pro CERMAT
 • Analýza současné situace studentů se specifickými vzdělávacími nároky na vysokých školách pro MŠMT
 • Spolupráce škol a sociálních partnerů: Případové studie dobré praxe - analýza pro NUOV
 • Podkladová analýza k implementaci Evropského kreditového systému (ECTS) pro MŠMT
 • Strategie hospodářského růstu České republiky
 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Analýza souladu oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. města Prahy
 • Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-13
 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
 • Bílá kniha terciárního vzdělávání
 • Czech Republic Success Story: Public-Business Sector Alliance for Investment Attraction, Innovation and Export Development, Higher Education Governance Reform: Czech Republic