ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

V dubnu 2019 zahajujeme třetí ročník vzdělávacího programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací MPA VVI 2019-2020. Podrobnosti naleznete zde.


Můžete se registrovat na jednotlivé moduly druhého ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI.

  • Leden 2019 - Spolupráce s aplikační sférou
  • Únor 2019 - Management výzkumu, vývoje a inovací
  • Březen 2019 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI
  • Duben 2019 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
  • Květen 2019 - Financování výzkumu, vývoje a inovací
  • Červen 2019 - Popularizace a medializace VaV

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.