ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Ve čtvrtek 20. září 2018 pořádáme v Praze první ročník konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která se zaměří na praktické aspekty implementace veřejných politik nebo jejich dopadů na instituce a prostředí VVI. Registrace pro účastníky bez příspěvku je otevřena do 17. 8. 2018 nebo do vyčerpání kapacity.

Spolupořadateli konference jsou Technologické centrum AV ČR, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES) a Tertiary Education & Research Institute (TERI). Mediálním partnerem konference je portál Vědavýzkum.cz.


Můžete se registrovat na jednotlivé moduly dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


V druhé polovině roku pořádáme také dva pravidelné workshopy zaměřené na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací. Již nyní se můžete registrovat,  kapacita workshopů je omezená.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.