ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

Od dubna 2017 realizujeme unikátní vzdělávací program v oblasti VVI - můžete absolvovat pouze vybrané moduly nebo se přihlásit do programu Master of Public Administration (MPA). V současné době se můžete předběžně registrovat na ročník 2018/2019, který budeme spouštět v dubnu 2018.  

V průběhu roku 2018 organizujeme pravidelné workshopy z oblasti výzkumu, vývoje a inovací (březen, červen, zaří, prosinec) - již se můžete registrovat, kapacita workshopů je omezená. 

V roce 2018 budeme v srpnu pořádat dokonce dvě Letní školy - jednu zaměřenou na pracovníky veřejných vysokých škol a druhou na manažery projektů a týmů ve výzkumných organizacích. Podrobnosti budeme publikovat na jaře 2018.

Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.