ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, KONFERENCE, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a souvisejícím preventivním opatřením bylo konání workshopu Popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje dne 17. 3. 2020 zrušeno.


Třetí ročník konference k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací SCI-PO 2020 se bude konat 1. 10. 2020. Letošním tématem je internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky.

Návrhy konferenčních příspěvků se odevzdávají do 27. 3. 2020.


Pokračuje registrace na další ročník vzdělávacího programu MPA VVI. Můžete se registrovat také na jednotlivé moduly v rámci vzdělávacího programu.

Pakliže bude pokračovat současný stav nouze a omezení pohybu a pracovních podmínek, první moduly (duben, květen) se uskuteční formou webináře za zvýhodněných finančních podmínek.


V roce 2020 pořádáme jednodenní workshopy na různá témata:

  • 16. 6. 2020 - Projektové řízení ve výzkumu a vývoji
  • 15. 9. 2020 - Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné organizaci
  • 8. 12. 2020 - Právní rámec výzkumu a vývoje

Registrace je možná do vyčerpání kapacity.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.