ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Přihlašování na nový ročník (2018/2019) vzdělávacího programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) bylo ukončeno. V případě dodatečného zájmu nás kontaktujte.

Můžete se registrovat na jednotlivé moduly dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


I v průběhu roku 2018 organizujeme pravidelné workshopy zaměřené na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací (březen, červen, zaří, prosinec).  Již se můžete registrovat, kapacita workshopů je omezená.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.