ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, KONFERENCE, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Byla zahájena registrace na konferenci SCI-PO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která se uskuteční 30. 9. 2021 online. Letošním hlavním tématem jsou dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost.


S Matějem Machů (CUIP) připravujeme prezenční workshop Duševní vlastnictví ve výzkumné organizaci, který se uskuteční dne 14. září 2021.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.