ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Na konci srpna 2018 pořádáme další ročník úspěšné letní školy v Třešti u Jihlavy. Tento rok pořádáme letní školy dvě na různá témata - předposlední a poslední týden v srpnu.

V termínu od 21. do 23. srpna bude probíhat letní škola určená pro pracovníky ve výzkumu a vývoji. Uzávěrka registrace je do konce června nebo do vyčerpání kapacity.

V termínu od 28. do 30. srpna se uskuteční letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol. Kapacita již byla naplněna. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.


Můžete se registrovat na jednotlivé moduly dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


V druhé polovině roku pořádáme také dva pravidelné workshopy zaměřené na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací. Již nyní se můžete registrovat,  kapacita workshopů je omezená.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.