ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Můžete se registrovat na jednotlivé moduly dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


Na konci srpna 2018 pořádáme další ročník úspěšné letní školy v Třešti u Jihlavy. Tento rok pořádáme letní školy dvě na různá témata - předposlední a poslední týden v srpnu.

V termínu od 21. do 23. srpna bude probíhat letní škola určená pro pracovníky ve výzkumu a vývoji.

V termínu od 28. do 30. srpna se uskuteční letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol.

Závazná registrace na obě letní školy byla spuštěna. Uzávěrka registrace je do konce června, do 15. 5. 2018 se můžete registrovat za zvýhodněnou cenu.


I v průběhu roku 2018 organizujeme pravidelné workshopy zaměřené na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací (březen, červen, zaří, prosinec).  Již se můžete registrovat, kapacita workshopů je omezená.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.