ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

Můžete se přihlásit na nový ročník 2018/2019 Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI). Současně se lze registrovat na jednotlivé moduly dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


Do 16. února 2018 můžete zasílat návrhy příspěvků na první ročník konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která se uskuteční v září 2018. Registrace na konferenci bude spuštěna v březnu.


I v průběhu roku 2018 organizujeme pravidelné workshopy zaměřené na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací (březen, červen, zaří, prosinec).  Již se můžete registrovat, kapacita workshopů je omezená.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.