ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, MODEROVÁNÍ A FACILITACE, ANALÝZY A STUDIE 

AKTUALITY:

V srpnu 2019 pořádáme další ročník úspěšných letních škol, tentokrát v Telči. Ve dnech 20. - 22. srpna se uskuteční Letní škola pro manažery výzkumných organizací a zástupce center transferu technologií, v termínu 27. - 29. srpna pořádáme Letní školu pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol. Další podrobnosti najdete zde.


Druhý ročník konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se uskuteční 26. září 2019 v Praze. Registrace pro účastníky konference bude spuštěna v průběhu dubna.


Můžete se registrovat na jednotlivé moduly druhého ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti VVI. 

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.


Jsme strategickým partnerem portálu:

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávací moduly a workshopy jsou určeny především pro management a pracovníky výzkumných organizací, popřípadě pro zástupce firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou.


ANALÝZY A STUDIE

Připravujeme studie na klíč zejména v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, výzkumu a vývoje a rozvoje lidských zdrojů.  Společně s našimi partnery jsme schopni zpracovat právní analýzy a studie proveditelnosti projektů výzkumu a vývoje.

MODEROVÁNÍ A FACILITACE

Naši lektoři zajišťují moderování a facilitaci nejrůznějších akcí a jednání, zejména v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje či výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobě se zabýváme problematikou spolupráce vzdělávacích institucí a aplikační sféry.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Poskytujeme odborné překlady z/do angličtiny a němčiny, zejména v technických oblastech. Zabýváme se lokalizací softwaru a technické dokumentace. Překládáme projekty pro čerpání z fondů EU.