WORKSHOPY

Bez promítání a teorií - praktické příklady, diskuse

V roce 2021 připravujeme tyto jednodenní workshopy a webináře:


7. 12. 2021 - Právní rámec výzkumu a vývoje

Určeno představitelům fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací i zástupcům veřejné správy a soukromého sektoru.

Shrnutí roku 2021, co nás čeká v roce 2022?

 • Ve spolupráci s AK HOLEC, ZUSKA & Partneři 
Lektoři: Karel Zuska, Matej Kliman

14. 9. 2021 - Duševní vlastnictví ve výzkumné organizaci a jeho ochrana / PREZENČNĚ

HOTEL TŘI KORUNKY, CIMBURKOVA 28, PRAHA 3

Registrace ukončena, v případě vážného zájmu se obraťte na adresu workshopy@alevia.cz.

Určeno pro vědecké pracovníky, administrátory či projektové manažery všech druhů výzkumných organizací - tj. vysokých škol, veřejných výzkumných institucí včetně ústavů Akademie věd ČR, fakultních nemocnic či dalších výzkumných organizací soukromoprávního charakteru.

 • Co je možné považovat za duševní vlastnictví výzkumné organizace?
 • Jak a proč máme duševní vlastnictví oceňovat?
 • Komu duševní vlastnictví patří - organizaci anebo zaměstnanci?
 • Co to je know-how a jak s ním můžeme nakládat?
 • Jak můžeme duševní vlastnictví chránit a proč?
 • Jakými způsoby můžeme duševní vlastnictví komercializovat?

Lektor: Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Je odborným asistentem na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučuje kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo.

SPOLEČNÉ INFORMACE:

Místo konání: PRAHA nebo ON-LINE (ZOOM)

Čas: úterý 10:00 - 15:00 (on-line), 10:00 - 16:00 (prezenčně)

Kapacita: max. 25 účastníků (workshop), 40 účastníků (webinář)

Cena: 3 000,- Kč plus DPH pro jednoho účastníka / 2 000,- Kč plus DPH v případě webináře

V ceně workshopů je občerstvení a podkladové materiály

Uzávěrka registrace měsíc před akcí nebo do vyčerpání kapacity

Moderování, facilitace: Aleš Vlk (alevia)Pro koho workshopy děláme?

Jednodenní workshopy / webináře jsou určené pro všechny pracovníky výzkumných organizací se zájmem o danou problematiku - vědecké pracovníky, projektové manažery, pracovníky transferu technologií atd. Součástí akce jsou konkrétní případové studie či řešení zadaných úkolů v týmech. Jsou přítomni minimálně dva lektoři a většina workshopu probíhá interaktivní formou. Přidanou hodnotou je sdílení informací a postupů s pracovníky ostatních výzkumných organizací a výměna příkladů dobré a špatné praxe. Účastník obdrží certifikát.CO JIŽ  V ROCE 2021 PROBĚHLO:

 • 14. 1. 2021 - Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
 • 9. 3. 2021 - HR Award jako příležitost
 • 8. 6. 2021 - Twitter pro vědce / začátečníky
 • 15. 6. 2021 - Projektové řízení ve výzkumu a vývoji