WORKSHOPY

Bez promítání a teorií - praktické příklady, diskuse

V roce 2021 připravujeme tyto workshopy a webináře:


Jednodenní workshopy / webináře jsou určené pro všechny pracovníky výzkumných organizací se zájmem o danou problematiku - vědecké pracovníky, projektové manažery, pracovníky transferu technologií atd. Součástí akce jsou konkrétní případové studie či řešení zadaných úkolů v týmech. Jsou přítomni minimálně dva lektoři a většina workshopu probíhá interaktivní formou. Přidanou hodnotou je sdílení informací a postupů s pracovníky ostatních výzkumných organizací a výměna příkladů dobré a špatné praxe. Účastník obdrží certifikát o účasti.

NADCHÁZEJÍCÍ WORKSHOP - zatím plánován jako prezenční

9. 3. 2021 - HR Award jako příležitost

Jak připravit procesy ve výzkumné organizaci tak, aby splňovaly požadavku HR Award či grantu a přitom byly užitečné?

 • Jak uchopit HR AWARD jako příležitost?
 • Redesign procesů při implementaci HR AWARD
 • Design thinking - jak správně navrhnout proces, aby vyhovoval uživatelům procesů a zároveň plnil svůj účel

Petr Krucký

Konzultant a projektový manažer zaměřující se na procesní a personální optimalizaci s více než desetiletou praxí ve veřejných a soukromých organizacích. Zaměřuje na optimalizaci organizací veřejného charakteru s využitím moderních nástrojů Design thinking. Několik let pracoval jako manažer týmu poradenství pro veřejný sektor ve společnosti Ernst and Young (EY), více než dva roky se podílel na projektu aplikovaného výzkumu zaměřeného na využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Dlouhodobě se profesně vzdělává v oblasti řízení a optimalizace organizací (IPMA, PRINCE2, Lean Six Sigma, Human centered design atd.). Podílel se na několika projektech zaměřených na HR Award.

Lukáš Bumbálek

Konzultant, projektový manažer a analytik s patnáctiletou praxí v poradenství, bankovnictví, veřejné správě a univerzitním prostředí. Na práci v institucích státní správy navázal v UniCredit Bank Czech Republic jako konzultant European Competence Centre, odpovědný za poradenství pro segment velkých korporací, mezinárodní klientely a malých a středních podniků. Působil jako vedoucí týmu public consulting společností Naviga4 a Evaluation Advisory CE. Od roku 2017 působí jako koordinátor projektového řízení Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, odpovídá za optimalizaci procesního a projektového

DALŠÍ WORKSHOPY V ROCE 2021

15. 6. 2021 - Projektové řízení ve výzkumu a vývoji

Můžeme projektové řízení a projektové principy použít při realizaci výzkumných projektů?

 • Lektor: Jiří Krátký

14. 9. 2021 - Duševní vlastnictví ve výzkumné organizaci a jeho ochrana

Jaké máme ve výzkumných organizacích duševní vlastnictví a má cenu ho chránit? Jakými prostředky?

 • Lektor: Matěj Machů 

7. 12. 2021 - Právní rámec výzkumu a vývoje

Shrnutí roku 2021, co nás čeká v roce 2022?

 • ve spolupráci s AK HOLEC, ZUSKA & Partneři 

SPOLEČNÉ INFORMACE:

Místo konání: Praha - Smíchov, Hotel IBIS nebo ON-LINE (ZOOM)

Čas: úterý 10:00 - 16:00

Kapacita: max. 25 účastníků (workshop), 40 účastníků (webinář)

Cena: 3 000,- Kč plus DPH pro jednoho účastníka / 2 000,- Kč plus DPH v případě webináře

V ceně workshopů je občerstvení a podkladové materiály

Uzávěrka registrace měsíc před akcí nebo do vyčerpání kapacity

Moderování, facilitace: Aleš Vlk (alevia)

JIŽ PROBĚHLO:

14. 1. 2021 - Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

 • Vztahuje se novela až na zadávací řízení zahájená od 1. 1. 2021, nebo i dříve?
 • Vztahuje se novela též na zakázky malého rozsahu?
 • Jak promítnout nové zásady do zadávací dokumentace na pořízení infrastruktury, vzdělávání nebo nákup služeb?
 • Jak nově nastavit požadavky na kvalifikaci a hodnoticí kritéria?
 • Jak zabránit riziku kolizí nových zásad se stávající zásadou přiměřenosti a zákazu diskriminace?
 • Jak vyhodnotit aplikaci nových zásad ve vztahu k účelnosti a hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků a způsobilosti výdajů?