WORKSHOPY
Pravidelný přehled o právním rámci výzkumu, vývoje a inovací

Organizujeme workshopy, na kterých diskutujeme aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další.

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Na vybraná témata zveme i externí hosty.

Lektoři: Karel Zuska, Matej Kliman, Aleš Vlk

Nejbližší workshop:

Úterý 4. 12. 2018, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Témata:
Novinky a aktuální informace v oblasti právního rámce VVI, novinky v GDPR, vztah příjemce a poskytovatele dotací, veřejné zadávání, pracovní právo ve zkratce, registr smluv, novinky z Technologické agentury ČR, zkušenosti se zakládáním dceřiné společnosti.

Hosté:
Martin Bunček (Technologická agentura ČR)
Otomar Sláma (Charles University Innovations Prague s.r.o.)

Kapacita prosincového workshopu již byla naplněna.

Další workshopy pro vás připravujeme v roce 2019.