VÍCEDENNÍ WORKSHOPY

Bez promítání a teorií - praktické příklady, diskuse

V ROCE 2021 PŘIPRAVUJEME NÁSLEDUJÍCÍ VÍCEDENNÍ WORKSHOPY A AKCE:

5. - 6. 5. 2021 - Akademické spin-off společnosti a jejich podpora prakticky (ON-LINE, platforma ZOOM)

Cílem workshopu je prozkoumat startovací období akademických spin-off společností, a to s důrazem na přípravné aktivity před založením společnosti a na první rok fungování spin-offu.

Workshop je určen pro pracovníky všech typů výzkumných organizací - vysokých škol, veřejných výzkumných institucí i ostatních právních forem. Téma je vhodné nejen pro manažery technologického transferu, ale i pro vědecko-výzkumné pracovníky s aplikačním potenciálem a také pro management institucí.

Jednotlivá témata budou probírána postupně dle časové osy rozvoje spin-off společnosti, a to kombinací přednáškové části, panelové diskuse a interaktivního zapojení účastníků. V rámci workshopu bude dostatek prostoru pro sdílení dobré i špatné praxe.

  • Co dělat před vznikem spin-off
  • Založení a vznik společnosti
  • Rozjezd společnosti aneb co nás čeká první rok

Lektoři: Otomar Sláma, Matěj Machů (CHARLES UNIVERSITY INNOVATIONS PRAGUE)

Facilitace: Aleš Vlk (alevia)

Uzávěrka registrace je 16. 4. 2021 či do naplnění kapacity (24 účastníků).

Cena (on-line): 6 000,-  (plus DPH) 

HARMONOGRAM

STŘEDA 5. 5. 2021

BLOK I - (9:00 - 12:00)

Oběd - (12:00 - 13:00)

BLOK II  (13:00 - 15:00)


ČTVRTEK 6. 5. 2021

BLOK I - (9:00 - 12:00)

Oběd - (12:00 - 13:00)

BLOK II - (13:00 - 15:00)