VZDĚLÁVÁNÍ 2018-2019

Komplexní dvouletý vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Druhý ročník vzdělávacího programu probíhal od dubna 2018 do června 2019 v Praze v Hotelu U Tří Korunek. Více o proběhlých ročnících naleznete zde.

Témata a termíny ročníku 2018-2019:

 1. Veřejná politika se zaměřením na VVI - 10. - 11. 4. 2018
 2. Právní rámec VVI - 15. - 16. 5. 2018
 3. Transfer znalostí a technologií & podpora inovací - 12. - 13. 6. 2018
 4. Komercializace výstupů VaV - 11. - 12. 9. 2018

 5. Duševní vlastnictví a jeho ochrana I - 9. - 10. 10. 2018
 6. Duševní vlastnictví a jeho ochrana II - 13. - 14. 11. 2018
 7. Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI - 22. - 23. 1. 2019
 8. Management výzkumu, vývoje a inovací - 19. - 20. 2. 2019
 9. Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI - 19. - 20. 3. 2019
 10. Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací - 16. - 17. 4. 2019
 11. Financování výzkumu, vývoje a inovací - 21. - 22. 5. 2019
 12. Popularizace, medializace V&V - 18. - 19. 6. 2019