LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ A ZÁSTUPCE CENTER TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Výzkumné projekty, duševní vlastnictví a transfer technologií

Jedinečná vzdělávací akce pro management výzkumných organizací

20. - 22. srpna 2019, Hotel Antoň, Telč

Cílová skupina

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále pro pracovníky center transferu technologií či těch, kteří mají na starosti ochranu duševního vlastnictví nebo spolupráci s aplikační sférou. Letní škola je vhodná pro pracovníky na různých stupních řízení výzkumu, ale také pro vedoucí výzkumných skupin se zájmem o danou problematiku.

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Uzávěrka registrace je 28. 6. 2019 nebo při obsazení kapacity.

Téma

Výzkumné organizace různých právních forem jsou příjemci rozličných druhů projektů (účelové podpory) od různých poskytovatelů včetně těch zahraničních. V průběhu těchto projektů, z nichž mnohé vznikají ve vzájemné spolupráci, dochází ke vzniku nového či rozvoji existujícího duševního vlastnictví. Organizace, výzkumné týmy i jednotlivci stojí před otázkami, které mají povahu právní, ekonomickou, účetní či etickou.

Uveďme si jen některé otázky, které se často objevují: Jak a kdy máme výsledek výzkumné činnosti ochránit? Máme ho oceňovat a zanášet do účetnictví? Jak se máme o výsledky rozdělit s podnikem, se kterým jsme společně získali projekt TA ČR? Je lepší výsledky převést anebo poskytnout zájemci licenci? A co na to pravidla veřejné podpory? A jak se máme chovat s péčí řádného hospodáře při nakládání s veřejnými prostředky?

První den letní školy bude věnován úvodním přednáškám - aktuálním poznatkům z oblasti ochrany duševního vlastnictví, ekonomických a účetních aspektů výzkumných projektů s ohledem na typy zdrojů a poskytovatelů a základních pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Druhý den proběhne speciálně připravená týmová simulace s řešením a rozborem konkrétních situací.

Tématem závěrečného třetího dne bude strategický výhled výzkumu, vývoje a inovací v České republice v následujících letech. Jaký dopad bude mít Metodika 17+? Co nás čeká ve vykazování?

Program:

ÚTERÝ 20. 8. 2019 (10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Zahájení, přestavení účastníků
  • Projekty výzkumu a vývoje a ochrana duševního vlastnictví, jeho oceňování a transfer: Pohled autorsko-právní, průmyslově-právní, veřejná podpora, smluvní vztahy, péče řádného hospodáře, nakládání s veřejnými prostředky, ekonomické a účetní aspekty

STŘEDA 21. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Výzkumné projekty: celodenní simulační hra, řešení problematických situací při realizaci výzkumných projektů spojených s duševním vlastnictvím

ČTVRTEK 22. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00)

  • Strategický výhled VaV: moderovaný workshop

Hosté: Karel Čada, Matej Kliman, Karel Zuska, Jan Stejskal, Otakar Fojt, Tomáš Mozga a další hosté v jednání

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)

Cena, platební a ostatní podmínky

  • 13 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené do 17. 5. 2019 včetně (early birds)
  • 15 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené po 17. 5. 2019

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, ubytování v jednolůžkových pokojích a celodenní stravování včetně přestávek.

Uzávěrka registrace je 28. 6. 2019 nebo při obsazení kapacity.

Kontakt: