LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
Realizace výzkumných projektů

Jedinečná vzdělávací akce pro management výzkumných organizací

20. - 22. srpna 2019, Hotel Antoň, Telč

Cílová skupina

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Vhodné také pro vedoucí pracovníky transferu technologií. Zaměříme se především na pracovníky v různých stupních řízení výzkumu, ale i na vedoucí výzkumných skupin.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Tento rok se zaměříme na realizace výzkumných projektů včetně jejich právního rámce, oceňování duševního vlastnictví a transferu jejich výstupů. Součástí letní školy budou jak přednášky přizvaných lektorů, tak především simulace a řešení skutečných příkladů ve skupinách a diskuse řešení.

VÍCE PODROBNOSTÍ A REGISTRACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY V BŘEZNU 2019.