LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
právní rámec, projektové a strategické řízené výzkumu a vývoje v ČR

Kapacita letní školy byla naplněna. V případě vážného zájmu nás můžete kontaktovat na adrese vzdelavani@alevia.cz.


Jedinečná vzdělávací akce pro management výzkumných organizací.

21. - 23. srpna 2018, Zámecký hotel, Třešť u Jihlavy

Cílová skupina

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Zaměříme se především na pracovníky v různých stupních řízení výzkumu, ale také na vedoucí výzkumných skupin.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Právní regulace výzkumu a vývoje je oblastí, která získává na důležitosti. Jedná se především o problematiku veřejné podpory, smluvního výzkumu, ochrany duševního vlastnictví nebo transferu technologií. První den bude věnován právnímu minimu pro vedoucí pracovníky ve VaV.

Druhý den se budeme věnovat projektovému řízení a aplikaci jeho principů do každodenní činnosti ve výzkumných organizacích. Pro účastníky jsme připravili celodenní simulační hru.

Tématem třetího dne bude pohled na strategické řízení organizace a řízení lidských zdrojů. Formou moderované diskuse se budeme ptát na to, jaké faktory budou mít v českém vědeckém prostředí největší význam, jak se bude vyvíjet financování, co nás čeká po roce 2020 a tak dále.

Program

Úterý 21. 8. 2018, 10:00 - 17:00

  • Zahájení, přestavení účastníků

  • Právní rámec výzkumu a vývoje v ČR

  • Aktuální problémy, právní rámec veřejné podpory a její dopady, smluvní vztahy, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií atd.

  • Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & Partneři)

Středa 22. 8. 2018, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  • Projektové řízení a jeho principy

  • Celodenní simulační hra, praktické zkušenosti s řízením projektů se stanoveným rozpočtem a termínem, trénink manažerských dovedností

  • PM Consulting s.r.o.

Čtvrtek 23. 8. 2018, 9:00 - 15:00

  • Strategické řízení VaV, rozvoj lidských zdrojů

  • Moderovaný workshop

  • Jiří Nantl (CEITEC Masarykova univerzita)

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)