LETNÍ ŠKOLA - VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE 2019
právní rámec, mediální obraz & internacionalizace

Jedinečná vzdělávací akce pro management veřejných vysokých škol.

27. - 29. srpna 2019, Hotel Antoň, Telč

Cílová skupina

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře / kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Právní regulace veřejných vysokých škol je jednou z oblastí, které se musí management vysokých škol a fakult věnovat téměř každý den. Úvodní den bude věnován aktuálním tématům, která se vysokých škol týkají - GDPR ve zkratce, zveřejňování informací, pracovně-právní vztahy, vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotací a novinky v oblasti veřejné podpory.

Velkou roli v životě vysokých škol hrají média. Vysoké školy se snaží prostřednictvím médií působit jak na budoucí studenty, tak na potenciální partnery v oblasti výzkumu a vývoje a širokou veřejnost. Druhý den budeme diskutovat, jakým způsobem fungují vybraná média (Česká tisková kancelář, týdeníky, deníky, on-line média), jakým způsobem je možné vysokou školu prezentovat, jak napsat kvalitní tiskovou zprávu, ale také jak řešit krizovou komunikaci. Mnohé instituce mají své tiskové mluvčí, ale mnohdy se komunikace s médii bezprostředně dotýká jednotlivých pracovišť a jednotlivých vědeckých pracovníků.

Tématem třetího dne budou možnosti mezinárodní spolupráce v rámci vzdělávací činnosti a také diskuse týkající se strategických záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - dlouhodobé záměry, financování atd.