LETNÍ ŠKOLA - VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE 2018
právní rámec, mediální obraz & internacionalizace

Kapacita letní školy byla naplněna. V případě vážného zájmu nás můžete kontaktovat na adrese vzdelavani@alevia.cz.


Jedinečná vzdělávací akce pro management veřejných vysokých škol.

28. - 30. srpna 2018, Zámecký hotel, Třešť u Jihlavy

Cílová skupina

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře / kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Právní regulace veřejných vysokých škol je jednou z oblastí, které se musí management vysokých škol a fakult věnovat téměř každý den. Úvodní den bude věnován aktuálním tématům, která se vysokých škol týkají - GDPR ve zkratce, zveřejňování informací, pracovně-právní vztahy, vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotací a novinky v oblasti veřejné podpory.

Velkou roli v životě vysokých škol hrají média. Vysoké školy se snaží prostřednictvím médií působit jak na budoucí studenty, tak na potenciální partnery v oblasti výzkumu a vývoje a širokou veřejnost. Druhý den budeme diskutovat, jakým způsobem fungují vybraná média (Česká tisková kancelář, týdeníky, deníky, on-line média), jakým způsobem je možné vysokou školu prezentovat, jak napsat kvalitní tiskovou zprávu, ale také jak řešit krizovou komunikaci. Mnohé instituce mají své tiskové mluvčí, ale mnohdy se komunikace s médii bezprostředně dotýká jednotlivých pracovišť a jednotlivých vědeckých pracovníků.

Vloženým tématem druhého dne bude problematika studijní neúspěšnosti - údaje, číselné řady, srovnání jednotlivých vysokých škol a fakult a diskuse k možným opatřením na snížení propadovosti.

Tématem třetího dne budou možnosti mezinárodní spolupráce v rámci vzdělávací činnosti a také diskuse týkající se strategických záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - dlouhodobé záměry, financování atd.

Program

Úterý 28. 8. 2018, 10:00 - 17:00

  • Zahájení, představení účastníků
  • Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce (aktuální problémy, zkušenosti s aplikací nových právních předpisů, konkrétní příklady, řešení problematických situací)
  • Karel Zuska (AK HOLEC, ZUSKA & Partneři)
Středa 29. 8. 2018, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  • Práce s médii, mediální obraz vysokých škol, krizová komunikace (práce novináře v jednotlivých médiích, náležitosti tiskové zprávy, krizová komunikace, příklady z Velké Británie)
  • Martin Rychlík (Lidové noviny)
  • Otakar Fojt (Vědecký atašé Britské ambasády v Praze, člen správní rady Univerzity Palackého v Olomouci)
  • Studijní neúspěšnost - základní data, trendy, srovnání fakult, opatření ke snížení

Čtvrtek 30. 8. 2018, 9:00 - 15:00

  • Mezinárodní spolupráce, strategické záměry MŠMT
  • Karolína Gondková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • Dana Petrová (Dům zahraniční spolupráce)

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)