Zakládání spin-off společností
Pardubice, 24. - 25. 4. 2019

Kapacita workshopu již byla naplněna a registrace uzavřena. V případě vážného zájmu nás kontaktujte na adrese workshopy@alevia.cz, zařadíme vás mezi náhradníky.

Na základě rostoucí poptávky ze strany výzkumných organizací (vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a ostatních veřejných výzkumných institutucí) jsme se rozhodli uspořádat dvoudenní workshop tematicky zaměřený na zakládání tzv. spin-off společností. Jedná se jak o společnosti, ve kterých má mateřská institutce finanční podíl, tak o společnosti, které si zakládají akademičtí či vědečtí pracovníci výzkumné organizace s využitím duševního vlastnictví patřícího zaměstnavateli.

V rámci prvního dne budeme diskutovat případové studie vzniku dceřinné společnosti veřejné vysoké školy (CUIP s.ro. Univerzity Karlovy) a veřejné výzkumné organizace (IOCB TECH s.r.o. Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR). Druhý den se budeme věnovat především právnímu rámci, který má na zakládání dopad. Také se pokusíme konkrétní spin-off založit - a to jak s majetkovou účastí výzkumné organizace, tak spin-off akademického či vědeckého pracovníka.

Worskhop pořádáme ve spolupráci s našimi partnery - IOCB TECH, CUIP a AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI. Workshop je určen především pro zástupce veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací, popřípadě jiných výzkumných organizací veřejno-právního charakteru. Z důvodu zachování vysoké míry interaktivity je počet účastníků omezen na maximálně 20


Témata:

 • Proč si výzkumné organizace zakládají dceřinné společnosti pro transfer? Případové studie IOCB TECH (UOCHB) a CUIP (Univerzita Karlova).
 • S jakými překážkami se při založení musí zakládající organizace vypořádat?
 • Jaké jsou základní předpisy, které mají vliv na založení dceřinné společnosti výzkumnou organizací? (evropská a národní legislativa, vnitřní předpisy)
 • Jakým způsobem si může akademik nebo vědecký pracovník založit podnikatelský subjekt (spin-off), který nakládá s výsledky výzkumu a vývoje zaměstnavatele?
 • Jakým způsobem se projevuje při zakládání spin-off společností na výzkumných organizacích a s využitím výsledků výzkumných organizací problematika veřejné podpory a princip řádného hospodáře?
 • Týmová simulace založení dceřinné společnosti výzkumné organizace (pro oblast transferu technologií) a spin-off společnosti vědeckého pracovníka (výrobní společnost) - konkrétní kroky.

Časový harmonogram:

Den 1: středa 24. 4. 2019:

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: čtvrtek 25. 4. 2019:

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků
Lektoři: Martin Fusek (IOCB TECH s.r.o.), Otomar Sláma (CUIP s.r.o.), Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI),
Facilitace: Aleš Vlk (alevia)