MPA VVI
Registrační formulář

Uzávěrka registrace pro vzdělávací program MPA VVI je 17. 3. 2017 nebo do vyčerpání kapacity.

Cena, platební a ostatní podmínky

  •  108 000,- Kč plus DPH (21 %) - plná cena za vzdělávací program MPA VVI

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení po celou dobu vzdělávacího programu a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého modulu.

Tři týdny před počátkem vzdělávacího programu obdrží účastník zálohovou fakturu na první čtvrtinu částky (27 000,- plus DPH), která musí být uhrazena nejméně týden před konáním prvního modulu. Další faktury budou účastníkům vystaveny před konáním čtvrtého, sedmého a desátého modulu.