VZDĚLÁVÁNÍ 2018-2019
Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře:

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. 

Cena, platební a ostatní podmínky:
  • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.


Vyplněním registračního formuláře se závazně registrujete na daný vzdělávací modul. Pokud se nemůžete vzdělávacího modulu zúčastnit, můžete za sebe vyslat náhradníka. V případě neúčasti vám bude zaslána faktura na plnou částku a podkladové materiály.