SCI-PO 2020
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

SCI-PO 2020

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Hlavním tématem letošního ročníku je internacionalizace vědní politiky a její mezinárodní aspekty, které mohou být diskutovány v souvislosti s principy a dopady veřejné politiky VVI, právním rámcem, ochranou duševního vlastnictví, komercializací výstupů VaV, transferem znalostí a technologií, spoluprací výzkumné a aplikační sféry, managementem a řízením VaV, hodnocením a dopady VVI či financováním. Vítané jsou příspěvky, které se buď přímo věnují mezinárodní dimenzi a internacionalizaci české vědní politiky či porovnávají stav ve výše uvedených oblastech v České republice se stavem v zahraničí.

Příspěvky účastníků

Příspěvek je publikován ve formě odborného článku ve sborníku z konference. Sborník bude vydán k datu konání konference. Má vlastní ISBN.

Přednášející své příspěvky prezentují v odpolední části konference ve zkrácené formě (cca 15 až 20 minut včetně prostoru na dotazy s ohledem na celkový počet příspěvků).

Termín pro zaslání návrhů konferenčních příspěvků je 27. 3. 2020.

Harmonogram přípravy odborného článku

  • 27. 3. 2020 - Uzávěrka pro návrh příspěvků
  • 31. 3. 2020 - Vyrozumění o přijetí / zamítnutí příspěvku
  • 26. 4. 2020 - Odevzdání první verze odborného článku
  • 24. 5. 2020 - Zaslání připomínek redakční rady sborníku
  • 14. 6. 2020 - Zapracování připomínek
  • 19. 7. 2020 - Zaslání dalších připomínek redakční rady sborníku
  • 9. 8. 2020 - Odevzdání finální verze odborného článku