Právní rámec v oblasti VVI, aktuality
Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře:

3. PROSINEC 2019

Pravidelný workshop, na kterém diskutujeme aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další.

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Lektoři: Aleš Vlk (alevia), Karel Zuska (HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI), Matej Kliman

Na vybraná témata zveme i externí hosty.

Místo konání: Praha, Hotel IBIS, Malá Strana. 10:00 - 16:00

Na prosincový termín se můžete registrovat pomocí formuláře níže:


Upozornění: Vyplněním registračního formuláře se závazně přihlašujete na daný workshop. V případě, že se do 10 pracovních dní od konání akce neodhlásíte či za sebe nevyšlete náhradníka, má se za to, že se workshopu účastníte. Budou Vám zaslány poštou podkladové materiály, osvědčení o účasti a faktura na plnou částku.


Cena za účast na jednodenním semináři je pro jednu osobu 2 000,- Kč plus DPH. Cena obsahuje podkladové materiály, oběd a další drobné občerstvení.