Právní rámec v oblasti VVI, aktuality

Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře:

Registrace na prosincový termín byla z důvodu vyčerpání kapacity ukončena.


3. PROSINEC 2019

Pravidelný workshop, na kterém diskutujeme aktuální stav průřezových témat.

Tentokrát se jedná se především o tyto oblasti:

  • Novinky právního rámce dotačních schémat se zaměřením na opravné prostředky a soudní spory
  • Aktuální témata veřejného zadávání: změny smluv a sčítání veřejných zakázek
  • Zakládání spin-off společností: výhody a slabá místa jednotlivých variant
  • Odpovědnost vedoucího pracovníka ve VaV
  • Různé: novelizace zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, hodnocení a financování výzkumu a vývoje atd. 

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Lektoři: Aleš Vlk (alevia), Karel Zuska (HOLEC, ZUSKA & Partneři), Matej Kliman

Místo konání: Praha, Hotel IBIS, Malá Strana. 10:00 - 16:00