MPA VVI 2018-2019
Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Registrace na druhý ročník vzdělávacího programu byla ukončena.

Můžete se přihlašovat na jednotlivé moduly s volnou kapacitou.


Termíny konání ročníku 2018-2019:

 1. Veřejná politika se zaměřením na VVI - 10. - 11. 4. 2018
 2. Právní rámec VVI - 15. - 16. 5. 2018
 3. Transfer znalostí a technologií & podpora inovací - 12. - 13. 6. 2018
 4. Komercializace výstupů VaV - 11. - 12. 9. 2018
 5. Duševní vlastnictví a jeho ochrana I - 9. - 10. 10. 2018
 6. Duševní vlastnictví a jeho ochrana II - 13. - 14. 11. 2018
 7. Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI - 22. - 23. 1. 2019
 8. Management výzkumu, vývoje a inovací - 19. - 20. 2. 2019
 9. Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI - 19. - 20. 3. 2019
 10. Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací - 16. - 17. 4. 2019
 11. Financování výzkumu, vývoje a inovací - 21. - 22. 5. 2019
 12. Popularizace, medializace V&V - 18. - 19. 6. 2019

Místo konání: Praha, Three Crowns Hotel

Lektoři:
Arnošt Veselý, Michal Pazour, Karel Zuska, Matej Kliman, Eva Janouškovcová, Martin Fusek, Vojtěch Nosek, Vojtěch Chloupek, Michal Jordán, David Karabec, Pavel Loutocký, Miroslav Janeček, Martin Bunček, Jiří Nantl, Martin Duda, Otakar Fojt, Daniel Münich, Lukáš Kačena, Martin Rychlík, Jan Žižka

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je aktivní účast ve všech modulech a napsání závěrečné práce (odborného článku) na zvolené téma a její prezentace na závěrečné konferenci. Ve výjimečných případech může účastník absolvovat konkrétní modul distanční formou.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy setkání vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.

Kontaktní informace: