MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VVI
MODUL 9, 20. - 21. 3. 2018

Témata:

 • Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV
 • Význam diplomacie a síťování ve vědě
 • Překážky mezinárodní spolupráce

Základní otázky:

 • Jaké mezinárodní organizace působí ve VaV a jaká je jejich role?
 • Co a jak se řeší v Bruselu?
 • Jak být úspěšný v mezinárodní spolupráci?
 • Jaký je význam vědecké diplomacie?
 • Jak úspěšně spolupracovat s Velkou Británií?
 • Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními středoevropskými státy?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram

Den 1: úterý 20. 3. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 21. 3. 2018

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři

Michaela Vlková

Absolventka oboru politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a oboru Základy humanitní vzdělanosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během studií strávila dva semestry na Institut d'études politiques de Bordeaux. Získala zkušenosti během stáží v Informačním centru OSN v Praze (2005/2006) a českém tiskovém oddělení Evropského parlamentu v Bruselu (2007). V letech 2008 - 2015 působila v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO). Od května 2015 pracuje v Národním informačním centru pro evropský výzkum jako kontaktní osoba pro oblasti Inovace v MSP a Doprava.

Otakar Fojt

Absolvent Vysokého učení technického v Brně v oboru biomedicínského inženýrství. Působil kromě jiného jako vědecký pracovník na John Radcliffe Hospital v Oxfordu a na univerzitě v Yorku. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. V současnosti zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Lektorskou činnost v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií realizuje v ČR i v zahraničí.