MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VVI
MODUL 9, 20. - 21. 3. 2018

Témata:

  • Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV
  • Význam diplomacie a síťování ve vědě
  • Překážky mezinárodní spolupráce

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice