MANAGEMENT VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
MODUL 8, 20. - 21. 2. 2018

Témata:

 • Specifikace řízení výzkumné organizace
 • Výzkumné projekty
 • Manažerské minimum

Základní otázky:

 • Je možné řídit výzkumnou organizaci jako firmu?
 • Jak řídit výzkumnou infrastrukturu?
 • Jak podpořit rozvoj lidských zdrojů a řídit personální politiku?
 • Jak využít hodnocení pro další rozvoj organizace?
 • Jak připravit a řídit výzkumné projekty?
 • Jak sestavit a řídit rozpočet?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram

Den 1: úterý 20. 2. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 21. 2. 2018

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Jiří Nantl

Absolvent Masarykovy univerzity. V minulosti působil v řadě pozic ve vysokém školství a veřejné správě, mimo jiné jako kancléř Masarykovy univerzity, ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek ministra školství. Podílel se podstatným způsobem na přípravě reformy vysokoškolské legislativy, která vedla k přijetí novely zákona o vysokých školách v roce 2016, a na tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Byl také jedním z tvůrců národního kvalifikačního rámce pro vysoké školství. V současnosti je ředitelem CEITEC - Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě.

Martin Duda

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Na začátku pracovní kariéry působil v Národním ústavu odborného vzdělávání a také na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2007 - 2009 byl ředitelem divize strukturálních fondů v Agentuře pro regionální rozvoj. Působil také v zahraničí jako zástupce ředitele České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu. Od roku 2012 působí na pozici ředitele Centra podpory inovací při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a v letech 2011-2014 rovněž zastával vedoucí pozice v superpočítačovém centru IT4Innovations. Od roku 2017 je členem předsednictva Technologické agentury ČR.