SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU V OBLASTI VVI
MODUL 7, 23. - 24. 1. 2018

Omlouváme se, ale kapacita modulu 7 byla již vyčerpána. Můžete se registrovat na další moduly. Od dubna 2018 budeme celý vzdělávací program opakovat.


Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Témata:

 • Základní principy spolupráce s aplikační sférou
 • Bariéry a jejich překonávání
 • Aplikace výzkumných projektů

Základní otázky:

 • Jaké jsou formy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou?
 • Jaké jsou hlavní bariéry a jak můžeme spolupráci podpořit?
 • Jak udělat dobrý projekt ve spolupráci (kolaborativní výzkum)?
 • Jak udělat dobrou konsorciální smlouvu?
 • Jaká je cena za smluvní výzkum?
 • Jak udělat dobrý projekt pro daňové odpočty?

Časový harmonogram

Den 1: úterý 21. 11. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 22. 11. 2017

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva. Působí také jako nezávislý expert programu Eurostars! a příležitostně přednáší.

Miroslav Janeček

Od roku 2001 je konzultantem, činným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V době českého předsednictví mezinárodní iniciativy Eureka působil po dobu jednoho roku jako vedoucí skupiny národních programových koordinátorů. Jako člen Rady pro výzkum a vývoj a po určitou dobu jako její místopředseda se zúčastnil přípravy řady koncepčních dokumentů, např. Národní politiky výzkumu a vývoje, Národní inovační politiky aj. Působil také jako viceprezident Asociace inovačního podnikání. Byl vedoucím skupiny pro vyhodnocování projektů mezinárodního programu Eurostars (společný program Eureky a 7. rámcového programu EU). Do roku 2017 byl členem předsednictva Technologické agentury ČR. Je také členem předsednictva Asociace výzkumných organizací.