TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ & PODPORA INOVACÍ
MODUL 6, 21. - 22. listopadu 2017

Témata:
 • Organizační zajištění transferu technologií ve výzkumné organizaci
 • Podpora a řízení inovací
 • Podpora start-up společností

Základní otázky:

 • Jaké jsou hlavní aktivity transferu ve výzkumné organizaci?
 • Jaká je výhoda zajištění transferu pomocí nezávislé právnické osoby?
 • Na co si dát pozor v mezinárodním prostředí?
  Jaké aktivity je možné podporovat na regionální úrovni?
 • Můžeme stimulovat vzájemnou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou? Jak?
 • Jak můžeme podpořit start-upy?

  Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

  Časový harmonogram:

  Den 1: úterý 21. 11. 2017

  • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
  • 10:00 - 12:00 Blok I
  • 12:00 - 13:00 Oběd
  • 14:00 - 18:00 Blok II
  • 18:00 - 19:00 Večeře

  Den 2: středa 22. 11. 2017

  • 08:00 - 12:00 Blok I
  • 12:00 - 13:00 Oběd
  • 13:00 - 16:00 Blok II
  • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

  Cena, platební a ostatní podmínky:

  Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
  • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

  Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

  Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

  Lektoři:

  Martin Fusek

  V současné době stojí v čele klastru MedChemBio a je výkonným ředitelem společnosti, která zajišťuje proces "technology transfer" pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu "technology transfer" na konkrétních projektech.

  Kamil Krč

  Kamil Krč po desetileté praxi v obchodě a marketingu působil šest let v Jihomoravském inovačním centru (JIC). Následně působil na Mendelově univerzitě v Brně, kde z pozice manažera komercializace a zástupce ředitele pomohl připravit, spustit a rozběhnout univerzitní Centrum transferu technologií. Od roku 2013 je ředitelem sdružení OK4Inovace, které se zabývá aktivitami na podporu vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných organizacích. Je také autorem odborných článků o inovacích, byznysu a transferu technologií, pravidelným hodnotitelem v soutěži Inovace výrobních družstev a několik let přednášel o problematice inovací a start-up firem na Masarykově univerzitě.