KOMERCIALIZACE VÝSTUPŮ VaV
MODUL 5, 10. - 11. října 2017

Témata:

 • Komercializace výstupů a její překážky
 • Licenční smlouvy ve VVI
 • Spin-off společnosti

Základní otázky

 • Co je míněno transferem znalostí a technologií?
 • Jaké výstupy VaV je vhodné komercializovat a proč?
 • Jak ovlivňují předpisy EU oblast transferu a komercializace?
 • Co je to spin-off společnost? Jaké může mít podoby?
 • Za jakých podmínek může výzkumná organizace založit spin-off společnost?
 • Jaké jsou nejdůležitější součásti licenční smlouvy?
 • Na co si dát pozor při vyjednávání licenční smlouvy?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 10. 10. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 11. 10. 2017

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Karel Zuska

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako předseda senátu obvodního soudu. Partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři. Jako partner kanceláře zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře. Specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb. Jako člen expertních skupin se podílí zejména na přípravě novelizací zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zákona o veřejných zakázkách.

Vojtěch Chloupek

Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Dále působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.