DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO OCHRANA II
MODUL 4, 12. - 13. září 2017

Témata:

 • Patenty a užitné vzory
 • Patentová přihláška
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Ostatní mezinárodní organizace a smlouvy

Základní otázky:

 • Jaký je rozdíl mezi patentem a užitným vzorem?
 • Kdy je dobré patentovat a kdy ne?
 • Jak lze využít patentové informace k vývoji nových produktů?
 • Jak ověřit, že je můj produkt patentově čistý?
 • Jak postupovat při podávání patentové přihlášky?
 • Co vše má na starost Úřad průmyslového vlastnictví?
 • Jaké další instituce je dobré znát, když chceme chránit svá práva?
 • Jaké mezinárodní smlouvy existují a jaký mají význam?
 • Jakou roli v průmyslově právní problematice hraje Evropská unie?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice


Časový harmonogram:

Den 1: úterý 12. 9. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 13. 9. 2017

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Karel Čada
Pracoval ve společnosti Teplotechna, ve Federálním úřadě pro vynálezy a dále jako náměstek předsedy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. V současné době působí v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Michal Jordán
Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.